Τη υπερμάχω Πέτρου Μπερεκέτου του Βυζαντίου (υπο Κων/νου Μάρκου), αργό (ΕΛΒΥΧ)

Top