[Ερώτηση] Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ψάλλεται το «Όσοι εις Χριστόν» ή το «Άγιος ο Θεός» (τρισάγιον) ;

SINGEORGE

Παλαιό Μέλος
Στον Ωρωπό της Αττικής υπάρχει η μονή Παρακλήτου η οποία πανηγυρίζει την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Το τυπικό ορίζει να λέμε Όσοι εις Χριστόν στην λειτουργία εκεί όμως ψάλλουν Άγιος ο Θεός, (τις περισσότερες χρονιές λένε το τρισάγιον του Καλογήρου σε πλ.α), το έχετε ξανακούσει αυτό?
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Κατ᾿ ἀρχάς εὐχαριστοῦμε γιά τό ὡραῖο θέμα.

... τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Το τυπικό ορίζει να λέμε Όσοι εις Χριστόν στην λειτουργία ...
Ποιό τυπικό; Τό ἰσχῦον ὀρθῶς, ἤτοι τό ΤΜΕ.
Παρατηρεῖτε ὅμως στά Δίπτυχα (2011, σ. 234) ὅτι ἐντός παρενθέσεως σημειώνεται (κατ᾿ ἀπαίτησιν τοῦ ΤΜΕ) ψάλλεται τό «Ὅσοι εἰς Χριστόν». Αὐτό σημαίνει ὅτι τά προηγούμενα τυπικά καί δή τό ΤΑΣ προβλέπουν τρισάγιο (βλ. συνημμένο ἀπό ΤΑΣ 1685).
Ἔτσι, λοιπόν, ὀρθῶς, σέ μιά Μονή πού τηρεῖται τό ΤΑΣ, τή δεύτερη ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ψάλλεται τό «Ἅγιος ὁ Θεός...».
Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά τίς 26 Δεκεμβρίου καί 7 Ἰανουαρίου.
Στά Δίπτυχα 2007 καί 2008 ὑπῆρχε ὡραία ὑποσημείωση στίς 7 Ἰανουαρίου περί αὐτοῦ τοῦ θέματος.

Στό Ψαλτολόγιον βρῆκα μόνον μία ἀναφορά (ἀπό τόν Β. Ζάχαρη· ἴσως ὑπάρχουν καί ἄλλες).
Το ίδιο ισχύει και για τα αντίφωνα της εορτής (όπως και για το "Όσοι εις Χριστόν"), τα οποία δεν πρέπει να ψαλλούν αλλά τα τυπικά (και το τρισάγιο αντίστοιχα).

Αντίστοιχες περιπτώσεις είναι οι Δευτέρα του Αγ.Πνεύματος-Σύναξις του Τ.Προδρόμου ...

Δυστυχῶς στήν ἔκδοση τοῦ ΤΑΣ2010 σέ ὑποσημείωση (σ. 462 ὑπ. 11) ὑποστηρίζεται ὅτι αὐτό εἶναι λάθος. Εὐτυχῶς πού δέν ἔγινε ἐπέμβαση καί στό κείμενο (ὅπως ἔχει συμβεῖ σέ ἄλλες περιπτώσεις).

ΥΓ. Μπορεῖ κάποιο μέλος νά συγκεντρώσει πληροφορίες ἀπό ἐκδόσεις Πεντηκοσταρίων γιά τό συγκεκριμένο θέμα τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;

 

Attachments

  • ΤΑΣ_1685_σελ.155.bmp
    3.6 MB · Views: 83
Last edited:
Στον Ωρωπό της Αττικής υπάρχει η μονή Παρακλήτου η οποία πανηγυρίζει την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Το τυπικό ορίζει να λέμε Όσοι εις Χριστόν στην λειτουργία εκεί όμως ψάλλουν Άγιος ο Θεός, (τις περισσότερες χρονιές λένε το τρισάγιον του Καλογήρου σε πλ.α), το έχετε ξανακούσει αυτό?

Απ' όσο ξέρω, στο μοναστήρι αυτό, "έχτισαν" το τυπικό τους πάνω στα θεμέλια του Διονυσιάτικου αντίστοιχου, θεωρουμένου από τα εγκυρότερα στον Άγιον Όρος
 
ΥΓ. Μπορεῖ κάποιο μέλος νά συγκεντρώσει πληροφορίες ἀπό ἐκδόσεις Πεντηκοσταρίων γιά τό συγκεκριμένο θέμα τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;

Σε καμία από τις παρακάτω έντυπες εκδόσεις του Πεντηκοσταρίου δεν γίνεται αναφορά για αντικατάσταση του τρισαγίου:

1778 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
1793 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
1856 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
1860 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
1890 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ

Σχόλιο: Η επιρροή στο ΤΜΕ από την εορτή του Πάσχα είναι σαφής.
Βαπτίσματα το Πάσχα, Βαπτίσματα την Πεντηκοστή.
Κατάλυση εις πάντα την Διακαινήσιμο, κατάλυση εις πάντα την εβδομάδα της Πεντηκοστής.
Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε όλη τη διακαινήσιμο εβδομάδα, τάση για επέκταση και στην πρώτη μεθέορτο ημέρα της Πεντηκοστής (Δευτέρα του αγίου Πνεύματος).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Κατὰ τὴ λειτουργία τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγ. Πνεύματος δὲν ψάλλεται «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε...», ἀλλὰ τρισάγιον (τυπικὰ Εὐργέτιδος σ. 596, Μεσσήνης σ. 283, ΤΑΣ κεφ. νε’, Ρήγα σ. 872).
 

SINGEORGE

Παλαιό Μέλος
Απ' όσο ξέρω, στο μοναστήρι αυτό, "έχτισαν" το τυπικό τους πάνω στα θεμέλια του Διονυσιάτικου αντίστοιχου, θεωρουμένου από τα εγκυρότερα στον Άγιον Όρος

Έτσι είναι κρατούν το Αγιορείτικο τυπικό, και με την μονή Διονυσίου έχουν ιδιαίτερες σχέσεις
 

SINGEORGE

Παλαιό Μέλος
Άρα ΣΩΣΤΑ την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ψάλλουν στο μοναστήρι Τυπικά και Άγιος ο Θεός (Τρισάγιον), αντί Αντιφώνων και του Όσοι εις Χριστόν.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Άρα ΣΩΣΤΑ την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ψάλλουν στο μοναστήρι Τυπικά και Άγιος ο Θεός (Τρισάγιον), αντί Αντιφώνων και του Όσοι εις Χριστόν.

Σωστὰ κατὰ τὸ ΤΑΣ, ὄχι κατὰ τὸ ΤΜΕ.
 

SINGEORGE

Παλαιό Μέλος
Σωστὰ κατὰ τὸ ΤΑΣ, ὄχι κατὰ τὸ ΤΜΕ.

Ε! ναι εντάξει ΣΩΣΤΑ με βάσει το ΤΑΣ που ακολουθεί το μοναστήρι. Αυτό ήθελα να γράψω πριν.:)
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀπὸ τὶς Ἀρχέτυπες διατάξεις:

Κατὰ τὴ λειτουργία τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγ. Πνεύματος δὲν ψάλλεται «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε...», ἀλλὰ τρισάγιο

(χφ. Μ. Λαύρας Δ-45 πεντηκοστάριο ια’-ιβ’ αἰ. φ. 342v, ΤΕ σ. 596, ΤΜ σ. 283, ΚΣ σ. 274, P 263 φ. 197r, P 385 φ. 260v, P 386 φ. 212r, P 387 φ. 163r, ΤΑΣ κεφ. νε’, ΤΓΡ σ. 872, Πεντηκοστάριον ἐκδ. 1738 (Κρυπτοφέῤῥης), 1778, 1860, 1890, ΤΔ σ. 540).
 
Top