Της Μαγδαληνής Μαρίας. εωθινόν δοξαστικόν. Ήχος Γ

#1
Αναστάσιμον εωθινόν δοξαστικόν. Ήχος Γ'
Ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Αγίας Φωτεινής Υμηττού. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού κ. Γεώργιος Τρ. Γεροντάκης.

Της Μαγδαληνής Μαρίας, την του Σωτήρος ευαγγελιζομένης, εκ νεκρών Ανάστασιν και εμφάνειαν, διαπιστούντες οι Μαθηταί, ωνειδίζοντο το της καρδίας σκληρόν. Αλλά τοις σημείοις καθοπλισθέντες και θαύμασι, προς το κήρυγμα απεστέλλοντο. Και σύ μέν Κύριε, προς τον αρχίφωτον ανελήφθης Πατέρα, οι δε εκήρυττον πανταχού τον λόγον, τοις θαύμασι πιστούμενοι. Διό οι φωτισθέντες δι” αυτών, δοξάζομέν σου, την εκ νεκρών Ανάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε.

 
Top