Τετάρτη Μεσοπεντηκοστής (29/5/2013)

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Αύριο, 29/5/2013 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σκύδρας (παλαιός ναός):

ΟΡΘΡΟΣ
Καταβασία οι ειρμοί του β' Κανόνος της εορτής, μέλος Πέτρου Βυζαντίου σύντομον.
Πασαπνοάρια ήχος δ', οι δύο πρώτοι στίχοι εκ του Αναστασιματαρίου εκδοθέν υπό Χουρμουζίου και η Στιχολογία των Αίνων.
Στους 4 τελευταίους στίχους τα προσόμοια της εορτής σε μέλος σύντομον (Πέτρου Βυζαντίου).
"Φωτισθέντες αδελφοί" ήχος δ' Κων/νου Παπαγιάννη.
Δοξολογία Μεγάλη, ήχος πλάγιος β', σύντομη, Μανουήλ Πρωτοψάλτου.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αντίφωνα και Εισοδικόν του Πάσχα.
Τρισάγιον συνηθισμένον, Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος β'.
Προκείμενον της εορτής ήχος γ', ψαλμός 146ος. Κων. Παπαγιάννη
Αλληλουιάριον ήχος α', ψαλμός 73ος. Κων. Παπαγιάννη
Χερουβικόν, ήχος δ', Γρηγορίου Πρωτοψάλτου (σύντμηση ημετέρα).
Λειτουργικά, εμμελή απαγγελία.
"Αλλότριον των μητέρων" ήχος πλ δ' Πέτρου Βυζαντίου.
Κοινωνικόν: "Ο τρώγων μου την σάρκα" ήχος δ' Πέτρου Λαμπαδαρίου.
"Χριστός ανέστη" ήχος πλ. α'
Ύμνοι απολύσεως, ήχος β', συνήθη μέλη.
 
Last edited:
Top