Ταλιαδώρος Χαρίλαος Λάρνακα 26 4 1987

#4
Αληθώς Ανέστη!
Γρηγόρηλογικά την έχει αυτός που ανέβασε το κομμάτι αυτό.Στο αρχείο του αείμνηστου Γιάννη Μουδανιώτη υπάρχει και κασσέτα που ψάλλω εγώ απέναντι στονΔάσκαλο το 1986.Δέν καταλαβαίναμε τότε την τιμή που μας έκανε επειδή το νομίζαμε σαν λογική συνέχεια!
Υπάρχουν ηχογραφήσεις του Δασκάλου ανεκτίμητες.
Για πολλούς λόγους οι παλιοί μαθηταί του και θαυμασταί του (όσοι ζούν )δεν τις κοινοποιούν....
 
Top