Ταις εξ έργων καυχήσεσι (΄Ηχος ΠΛ. Δ΄) Χοράρχης Κων. Σκύφτας

#1

Δοξαστικό των Αίνων του Όρθρου της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου.
Ερμηνεύει η πανεπιστημιακή χορωδία εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής "ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ" της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Α΄ Συνάντηση Βυζαντινών Χορωδιών. (Αίθουσα τελετών Α.Π.Θ., 8 Απριλίου 2019).
 
Last edited by a moderator:
Top