Τί εἶναι ἡ ἀναζήτηση ἐτικέτας;

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τί εἶναι ἡ ἀναζήτηση ἐτικέτας;
Ἐννοεῖ «λέξη ετικέτα» «λέξη κλειδί» (tag)
Βλέπεις, ἐμεῖς δέν τό συνηθίζουμε, Μανόλη, ἀλλά ἄλλοι, ἀπ᾿ ὅ,τι βλέπω, ἀνοίγοντας ἕνα νέο θέμα προσθέτουν καί «Λέξεις ετικέτες». Μποροῦμε καί ἐμεῖς σέ κάθε θέμα, πρίν μιά ἀπάντηση, στήν κάτω μπορντώ μπάρα, χρησιμοποιώντας τό Edit Tags νά προσθέτουμε.
Ἔχει ἀναφερθεῖ κι ἐδῶ.
Ουσιαστικά αυτό που κάνει κάποιος όταν ταξινομεί με βάση αυτό το σύστημα αρχειοθέτησης είναι να δίνει έμμεσα knowledge tags (ας πούμε ότι κολλάει ετικέτες) βάση των οποίων κάνει πιο εύκολη την αναζήτηση (λέξεις κλειδιά) και εύρεση των αρχείων.
Πάντως ἄν δέν ἔχει δοθεῖ «λέξη ετικέτα», δέν σοῦ βγάζει ἀποτέλεσμα σέ μηνύματα, ἀσχέτως ἄν ὑπάρχουν αὐτές οἱ λέξεις.

Ἐμεῖς, λοιπόν, ἁπλή ἀναζήτηση καί μάλιστα μέσω τοῦ http://analogion.com, ὅπως ἔχω ξανατονίσει.


 
Top