Τέλος Μεγάλου Ἀποδείπνου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Στὸ τέλος τοῦ μεγάλου ἀποδείπνου δὲν λέγεται Δόξα, Καὶ νῦν. Κύριε ἐλέησον γ'. Πάτερ ἅγιε εὐλόγησον

(χφφ. Vat. gr. 1867 ὡρολόγιο ιγ' αἰ. φφ. 102v-103r, Σινὰ 867 ὡρολόγιο ιγ'-ιδ' αἰ. φ. 92r-v, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ' αἰ. φ. 124r-v, Walters Art Museum W. 534 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1440-1460 φφ. 203r, 204v, ΤΑΣ κεφ. λα', ΤΜΕ σ. 333).
 
Top