[Ερώτηση] Τέλεση Αγιασμού την 1η Μαΐου 2016

Χρύσανθος80

Παλαιό Μέλος
#1
Ως γνωστόν κάθε 1η του μήνα τελείται η ακολουθία του Μ.Αγιασμού εκτός του Ιανουαρίου για τους γνωστούς λόγους.
Φέτος που έχουμε πρωτομαγιά το Πάσχα πότε προβλέπεται απο το τυπικό η τέλεση του Μ.Αγιασμού ;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Κατ᾿ ἀρχάς πές μας πότε, πῶς, μέ ποιό καί ἀπό ποιό τυπικό προβλέπεται ἡ τέλεση τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ «ἐν τῷ ναῷ» κατά τάς «ἀρχιμηνίας» τοῦ ἔτους (ἐκτός Ἰανουαρίου ὅπως λές) καί μετά ἐξετάζεται καί πῶς θά τελεσθεῖ «ἐν τῷ ναῷ» καί κατά τήν 1η Μαΐου 2016.

 

Χρύσανθος80

Παλαιό Μέλος
#3

Κατ᾿ ἀρχάς πές μας πότε, πῶς, μέ ποιό καί ἀπό ποιό τυπικό προβλέπεται ἡ τέλεση τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ «ἐν τῷ ναῷ» ...

Κάτι είχα ψιλιαστεί οτι είναι ακόμη μία εκτροπή του τυπικού που συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια στην τοπική μητρόπολη οπότε θεώρηστε την απορία μου ως ατοπη και ακαιρη . :D
Σας ευχαριστώ πάντως.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Κάτι είχα ψιλιαστεί οτι είναι ακόμη μία εκτροπή του τυπικού που συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια στην τοπική μητρόπολη οπότε θεώρηστε την απορία μου ως ατοπη και ακαιρη . :D
Σας ευχαριστώ πάντως.
Καθόλου δέν θεωρῶ τήν ἐρώτηση «ατοπη και ακαιρη» καί οὔτε ἀναφέρθηκα σέ «εκτροπή του τυπικού». Ἄν δέν ἔγινε ἀντιληπτό τό μήνυμά μου, θέλησα νά μάθουμε πῶς συνηθίζεται νά τελεῖται, πότε τελεῖται, μέ ποιά τυπική διάταξη, ὁ μικρός ἁγιασμός «κάθε 1η του μήνα» στίς ἐνορίες, μονές κλπ, γιά νά βροῦμε καί λύση στό ἀδιέξοδό σου, ἄν ὑπάρχει ἀδιέξοδο.
Ἡ ἔνστασή μου ἀφοροῦσε καί στή διατύπωση «πότε προβλέπεται απο το τυπικό», μέ τήν ἔννοια ὅτι κάποιο τυπικό εἶναι ἐλλιπές, δέν ὑπάρχει πρόβλεψη γιά τήν συγκεκριμένη ἡμέρα, ἐνῶ ἐρωτῶ ποιά εἶναι ἡ πρόβλεψη γιά τίς ἄλλες πρωτομηνιές.
Ἐννοεῖται ὅτι τά θέματα δέν εἶναι προσωπικά, δι᾿ αὐτῶν δίνεται ἡ δυνατότητα νά ποῦν τή γνώμη τους καί πολλοί ἄλλοι, ὥστε νά ἐπεκταθεῖ ἡ συζήτηση, καί νά μάθουμε πράγματα πού δέν γνωρίζουμε ἤ νά προβληματιστοῦμε σέ θέματα πού πράγματι μᾶς ἀπασχολοῦν.

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6


Ἰ. Φουντούλη Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ ἁγιασμοῦ 1978 σσ. 6-7.
Εὐχαριστοῦμε Μανόλη. Εἶναι πολύ περισσότερες οἱ σελίδες τῆς Εἰσαγωγῆς.
Ἐγώ ἐρωτῶ περί τῆς ἀκολουθητέας πρακτικῆς κατά τόπους. Πότε τελεῖται, συναπτῶς σέ ἀκολουθία ἤ θ. λειτουργία ἤ κεχωρισμένως; Ὁπωσδήποτε ἀπαντᾶ ὁ μακαριστός καθηγητής στήν Εἰσαγωγή. Ἀλλά ἄς μάθουμε τί γίνεται καί ποῦ εἶναι τό πρόβλημα τήν 1η Μαΐου 2016.


 

Χρύσανθος80

Παλαιό Μέλος
#7


Ἰ. Φουντούλη Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ ἁγιασμοῦ 1978 σσ. 6-7.

Ἐγώ ἐρωτῶ περί τῆς ἀκολουθητέας πρακτικῆς κατά τόπους. Πότε τελεῖται, συναπτῶς σέ ἀκολουθία ἤ θ. λειτουργία ἤ κεχωρισμένως; Ἀλλά ἄς μάθουμε τί γίνεται καί ποῦ εἶναι τό πρόβλημα τήν 1η Μαΐου 2016.


Στη μητρόπολη μας συνήθως τελείται στην ώρα της Θ.Λειτουργίας αμέσως μετά την οπισθάμβωνα ευχή.

Απλως μου φαίνεται λίγο περίεργο το βράδυ της Αναστάσεως να τελεστεί η ακολουθία του Μ.Αγιασμού :confused:
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Στη μητρόπολη μας συνήθως τελείται στην ώρα της Θ.Λειτουργίας αμέσως μετά την οπισθάμβωνα ευχή.
Αὐτό εἶναι μιά γενική ἀρχή, πού (χρησιμοποιῶντας ἐσύ τό «συνήθως» δείχνει ὅτι) ἔχει καί ἐξαιρέσεις. Ἡ 1η Ἀπριλίου ἐπί παραδείγματι δέν ἔχει συνήθως λειτουργία. Ἔχει τίς ἐνδιάτακτες ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας (ὄρθρος, ὧρες, ἑσπερινός). Συνδέεται κάποτε καί μέ προηγιασμένη; Αὐτή εἶναι ὁ ἑσπερινός τῆς ἑπομένης;
Τέλος πάντων. Αὐτό τό θέμα εἶναι περισσότερο ἱερατικό, πού ἐσύ ἁπλῶς τό σκέφτηκες τώρα, ἐνῶ οἱ ἱερεῖς γνωρίζουν τί θά πράξουν.
Καί ἡ τέλεση τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ δίς, ἀφ᾿ ἑσπέρας (παραμονή) ἡ πρώτη, τούς κατευθύνει. Καί ἡ αὐτοτελής τέλεση ἀκόμη.

Παντοῦ πάντως, δέν συνδέεται μέ τή θ. λειτουργία (ὅπως μοῦ εἶπαν κατ᾿ ἰδίαν καί ἄλλοι), ἀλλά μέ τόν ἑσπερινό τῆς παραμονῆς ἤ ἀκόμη καί πρό τοῦ ὄρθρου τῆς πρωτομηνιᾶς ἤ καί αὐτοτελῶς ἀπό τήν παραμονή.

Νά εἶσαι καλά καί καλό Πάσχα!!!


 
Top