Τάξις στιχολογίας του ψαλτηρίου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Στὶς περιόδους ποὺ προβλέπεται γ' στιχολογία, ὁ πολυέλεος δὲν τὴν ἀντικαθιστά, ἀλλὰ ἀποτελεῖ δ' στιχολογία

(τυπικὸ Εὐεργέτιδος σ. 430, ΤΑΣ εφ. δ', ιδ', ιθ', κα', Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. λη’, λθ’, μ’, παλαίτυπα Μηναῖα Νοεμβρίου, Ἰανουαρίου, Μαρτίου καὶ πλεῖστα χφφ.)
 

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#3
Και τότε τι Καθίσματα λέμε μετά την γ' στιχολογία. Της Παρακλητικής;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Γίνονται ἐπιλογές ἤ ἐπαναλήψεις.

Π.χ.

Εἰσόδια
Μετὰ τὴν β’ στιχολογία ψάλλεται δὶς τὸ κάθισμα μετὰ τὴν β’ στιχολογία τῆς 22/11, καὶ ἀκολουθοῦν τὰ ἄλλα δύο μετὰ τὴν γ’ στιχολογία καὶ μετὰ τὸν πολυέλεο.

Ἁγ. Ἀντωνίου καὶ Εὐαγγελισμὸς
Μετὰ τὴν γ' στιχολογία ψάλλεται τὸ πρῶτο κάθισμα μετὰ τὸν πολυέλεο.

Φυσικὰ ὑπάρχουν πολλὰ ἀνέκδοτα καθίσματα ἤ καθίσματα τῶν ἀντίστοιχων παρακλήσεων.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
20 Νοεμβρίου
Mετὰ τὴν α' στιχολογία ψάλλονται τὰ καθίσματα μετὰ τὴν α' στιχολογία τῆς παρακλητικῆς, στὶς ἄλλες δύο στιχολογίες δὲ τὰ τοῦ Μηναίου.

1 Φεβρουαρίου
Πρὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ πρὸ τῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ ἀσώτου μετὰ τὴν α' στιχολογία ψάλλονται τὰ καθίσματα μετὰ τὴν α' στιχολογία τῆς παρακλητικῆς, στὶς ἄλλες δύο στιχολογίες δὲ τὰ τοῦ Μηναίου.


3-8 Φεβρουαρίου
Πρὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ πρὸ τῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ ἀσώτου μετὰ τὴν γ' στιχολογία ψάλλεται κάποιο ἄλλο κάθισμα τῆς κυρίας ἡμέρας ἤ τῶν μεθεόρτων.
Ὅταν ἡ Ὑπαπαντὴ ἀποδίδεται νωρίτερα ἀπὸ τὶς 9 Φεβρουαρίου, στὰ μεθέορτα γίνεται κατάλληλη ἀναδιάταξη τῶν ἰδιομέλων καὶ καθισμάτων τῆς ἑορτῆς, γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν ἐπαναλήψεις καὶ παραλήψεις.
 
Top