Τάξις Σαββάτου, Γεωργίου Μπεκατώρου, με μουσικά

nektar

νεοαρχάριος
Τάξις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Σαββάτου
συμψαλλομένων τῶν ἀκολουθιῶν
τῆς Παρακλητικῆς καὶ τοῦ Μηναίου

ὑπὸ Γεωργίου Μπεκατώρου

ἐπιμέλεια παρούσης συνθέσεως: Κωνσταντῖνος Γράμπας
 

Attachments

  • Τάξις Σαββάτου Γεωργίου Μπεκατώρου με μουσικά.pdf
    4.6 MB · Views: 256
Top