Τάξις Γινομένη Επί Χειροτονία Επισκόπου γραμμένη με το "Μουσικά Κείμενα"

andreasgon

Παλαιό Μέλος
#1
Τάξις Γινομένη Επί Χειροτονία Επισκόπου Μουσικά, γραμμένη με το "Μουσικά Κείμενα.

Καλησπέρα, ανεβάζω την εργασία μου αυτή για κάθε ενδιαφερόμενο σε δύο αρχεία PDF.
Το πρώτο είναι για εκτύπωση σε Α4.
Το δεύτερο για χρήση σε tablet με Bookmarks.
 

Attachments

Top