Τάξις Γινομένη Επί Χειροτονία Διακόνου γραμμένη με το "Μουσικά Κείμενα"

andreasgon

Παλαιό Μέλος
Τάξις Γενομένη Επί Χειροτονίας Διακόνου Μουσικά γραμμένη με το "Μουσικά Κείμενα".

Καλησπέρα ανεβάζω την εργασία μου αυτή για κάθε ενδιαφερόμενο σε δύο αρχεία pdf.
Το πρώτο είναι για εκτύπωση σε Α4.
Το δεύτερο για χρήση σε tablet.
 

Attachments

  • ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΑ.pdf
    836.8 KB · Views: 216
  • ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΑ TABLET.pdf
    846.4 KB · Views: 128
Top