Τάξη του Μικρού Αγιασμού κατά την Διακαινήσιμο Εβδομάδα

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
Μήπως υπάρχει κάποιο σχετικό διάγραμμα για την ακολουθία του μικρού αγιασμού κατά την διακινήσιμη εβδομάδα ;;;;;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού εἴχαμε ἐξ Ἁγίου Ὄρους γιά τήν παράκληση στη Θεοτόκο ὅτι «ψάλλεται ἡ Παράκλησις, ὡς ἔχει ἐν τῷ Ὠρολογίῳ, προτασσομένου τοῦ Χριστός ἀνέστη (τρίς) πρό τοῦ Κύριε εἰσάκουσον», ἔτσι πρέπει νά γίνεται καί στόν μικρό ἁγιασμό.
Πλήν ὅμως εἶδα σ᾿ αὐτό τό βίντεο (ἀπό 01:05) νά ψάλλεται ὁ κανών τοῦ Πάσχα, τά ἀναγνώσματα τοῦ ἁγιασμοῦ, κατά τήν ἐμβάπτιση νά ψάλλεται τό Χριστὸς ἀνέστη καί κατά τόν ραντισμό τό Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς, τά στιχηρά τοῦ Πάσχα μετά τοῦ Ἀναστάσεως ἡμέρα.

 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
Επισυνάπτω την τάξη του Μικρού Αγιασμού κατά την Διακαινήσιμο από το βιβλίο «ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Α'-ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ» εκδ. Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας.
 

Attachments

  • Τάξις Μικρού Αγιασμού Διακαινησίμου (Σιμωνόπετρα).pdf
    37.9 KB · Views: 141
Top