Τάξη του Μικρού Αγιασμού κατά την Διακαινήσιμο Εβδομάδα

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
#1
Μήπως υπάρχει κάποιο σχετικό διάγραμμα για την ακολουθία του μικρού αγιασμού κατά την διακινήσιμη εβδομάδα ;;;;;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού εἴχαμε ἐξ Ἁγίου Ὄρους γιά τήν παράκληση στη Θεοτόκο ὅτι «ψάλλεται ἡ Παράκλησις, ὡς ἔχει ἐν τῷ Ὠρολογίῳ, προτασσομένου τοῦ Χριστός ἀνέστη (τρίς) πρό τοῦ Κύριε εἰσάκουσον», ἔτσι πρέπει νά γίνεται καί στόν μικρό ἁγιασμό.
Πλήν ὅμως εἶδα σ᾿ αὐτό τό βίντεο (ἀπό 01:05) νά ψάλλεται ὁ κανών τοῦ Πάσχα, τά ἀναγνώσματα τοῦ ἁγιασμοῦ, κατά τήν ἐμβάπτιση νά ψάλλεται τό Χριστὸς ἀνέστη καί κατά τόν ραντισμό τό Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς, τά στιχηρά τοῦ Πάσχα μετά τοῦ Ἀναστάσεως ἡμέρα.

 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#3
Επισυνάπτω την τάξη του Μικρού Αγιασμού κατά την Διακαινήσιμο από το βιβλίο «ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Α'-ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ» εκδ. Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας.
 

Attachments

Top