Σύντομες Δοξολογίες Διονυσίου Φωτεινού

Shota

Παλαιό Μέλος
Αρχίζω με την δοξολογία σε πλ. β΄ επτάφωνο (Şehnaz). Διόρθωσα τα λάθη του κειμένου (και ίσως έβαλα τα δικά μου). Οι περισσότεροι στίχοι κάνουν μικρές διατονικές μεταβολές που λήγουν στον Δι. Εκεί που στο πρωτότυπο χφ. δε γίνεται αυτό (ίσως όχι όλες, αλλά τουλάχιστον κάποιες φορές από την αβλεψία του γραφέα), το έκανα εγώ πάντα με την λογική του κειμένου (έτσι τα βλέπω στην έντυπη ρουμανική εκδοχή του Pann).

Πρόκειται περί την μουσική της Αγίας Σοφίας μακαμιστική σύνθεση, η οποία όμως διατηρεί το σοβαρό χαρακτήρα της.
 

Attachments

 • Foteinos_Doxology_PlB_Sehnaz_Manuscript.pdf
  4.1 MB · Views: 92
 • Foteinos_DoxologiaSyntomos_PlB_Sehnaz.pdf
  112.5 KB · Views: 103
 • Foteinos_DoxologiaSyntomos_PlB_Sehnaz.byz.zip
  5.7 KB · Views: 15

Shota

Παλαιό Μέλος
Σετ αραμπάν, διορθωμένο κατά δύναμιν. Δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο Βυζαντινό ήχο. Η δοξολογία μοιάζει πολύ με την εκδοχή η οποία δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του Κεσσανιέως, διαφέρει όμως σε κάποιες γραμμές και δεν χρησιμοποιεί την αναλυτική γραφή του τελευταίου.
 

Attachments

 • Foteinos_DoxologiaSyntomos_B_SetAraban.byz.zip
  5.5 KB · Views: 9
 • Foteinos_DoxologiaSyntomos_B_SetAraban.pdf
  114.7 KB · Views: 57
 • Foteinos_Doxology_B_SetAraban_Manuscript_a.pdf
  2.8 MB · Views: 37
 • Foteinos_Doxology_B_SetAraban_Manuscript_b.pdf
  957.2 KB · Views: 39

Shota

Παλαιό Μέλος
Ατζέμ κιουρντί, με κάποιες διορθώσεις. Αν μένουν ακόμη λάθη, είναι τα δικά μου. Η δοξολογία είναι κατά το 80% ίδια με την εκδοχή του Κεσσανιέως (διαφέρει σε μερικούς στίχους και ενίοτε κάνει άλλες καταλήξεις μέσα στους στίχους), όμως δεν χρησιμοποιεί την υπεραναλυτικη γραφή του.
 

Attachments

 • Foteinos_DoxologiaSyntomos_PlA_AcemKurdi.pdf
  110.9 KB · Views: 40
 • Foteinos_DoxologiaSyntomos_PlA_AcemKurdi.byz.zip
  5.5 KB · Views: 10
 • Foteinos_DoxologiaSyntomos_PlA_AcemKurdi_Manuscript.pdf
  3.7 MB · Views: 28

Shota

Παλαιό Μέλος
Σεγκιάχ ήτοι λέγετος. Οι θέσεις είναι κοινές με την εκδοχή του Κεσσανιέως, όχι όμως η συμπλοκή τους, οπότε πρόκειται ουσιαστικά περί την διαφορετική σύνθεση.

Η κυριότερη δυσκολία ήταν η παρασήμανση του ζυγού, αφού το χφ. έχει πολλές αβλεψίες. Έκανα ότι μπόρεσα.
 

Attachments

 • Foteinos_DoxologiaSyntomos_D_Segah.pdf
  112.7 KB · Views: 47
 • Foteinos_DoxologiaSyntomos_D_Segah_Manuscript.pdf
  3.9 MB · Views: 23
 • Foteinos_DoxologiaSyntomos_D_Segah.byz.zip
  5.5 KB · Views: 10

stefan v

Νέο μέλος
Bravo! We have these doxologies in Romanian printed around 1850 by Fotino s pupil: Anton Pann (I can provide the digital copy). I could not understand when these doxologies (and other Fotino s compositions) were made available for the first time to the greek chanters. Fotino worked with Pann in Bucharest. Do you more about this?
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Bravo! We have these doxologies in Romanian printed around 1850 by Fotino s pupil: Anton Pann (I can provide the digital copy). I could not understand when these doxologies (and other Fotino s compositions) were made available for the first time to the greek chanters. Fotino worked with Pann in Bucharest. Do you more about this?

Several of Foteinos's doxologies were published by Christodoulos Georgiadis Kessanieus in 1856. See


As far as I know, the only other sources to contain his works are Romanian publications (mostly by Pann), which give Romanian adaptations. Recently the Lakku Skete published Foteinos' Greek Anastasimatarion.

The new method manuscript I'm using for the doxologies contains them in Pann's exegesis commissioned by bishop Chesarie of Buzau, but it's not carefully copied. I am aware that these doxologies in Romanian are in Pann's printed Heirmologion, which I use for comparison when typing the Greek scores (mostly they follow the contour of the Greek prototype). For Kessanieus I get an impression that in some cases his source was different from Pann's, and in other cases he edits the melos and goes farther with makamization than was originally intended by Foteinos. However, I do use his book to double check.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Ατζέμ ασιράν. Ο ίδιος ο συγγραφέας την δοξολογία την προβλέπει για τον γ´ ήχο. Εγώ την δακτυλογράφησα σαν βαρύ από τον εναρμόνιο ζω. Έχει αρκετές διάφορες από την εκδοχή του Κεσσανιέως.

Ο Pann σημειώνει μερικές φορές τον Κε εν ύφεση (όταν ο Κε γίνεται κορυφή και το μέλος πάει προς το κάτω). Δε ξέρω αν πρόκειται περί του ιδιώματος του μακάμι η μια απλή αλλοίωση για την ποικιλία. Το έβαλα στον στίχο «Καθ´ εκάστην ημέραν» αφού δεν ακούγεται άσχημα. Οι μακαμολογοι ας μας διαφωτίζουν.
 

Attachments

 • foteinos_doxologiasyntomos_g_acemasiran.pdf
  114 KB · Views: 37
 • foteinos_doxologiasyntomos_g_acemasiran.byz.zip
  5.5 KB · Views: 11
 • foteinos_doxologiasyntomos_g_acemasiran_manuscript.pdf
  3.7 MB · Views: 22
 • E79A7465-733A-48A1-B300-68E41FD93363.jpeg
  E79A7465-733A-48A1-B300-68E41FD93363.jpeg
  137 KB · Views: 10
 • 7FBC56C1-8A18-4EC4-B089-2228792B2E70.jpeg
  7FBC56C1-8A18-4EC4-B089-2228792B2E70.jpeg
  321.2 KB · Views: 10
 • EA955BBF-B417-47DB-A5BB-4E96C5BD6687.jpeg
  EA955BBF-B417-47DB-A5BB-4E96C5BD6687.jpeg
  63.1 KB · Views: 10

stefan v

Νέο μέλος
Several of Foteinos's doxologies were published by Christodoulos Georgiadis Kessanieus in 1856. See


As far as I know, the only other sources to contain his works are Romanian publications (mostly by Pann), which give Romanian adaptations. Recently the Lakku Skete published Foteinos' Greek Anastasimatarion.

The new method manuscript I'm using for the doxologies contains them in Pann's exegesis commissioned by bishop Chesarie of Buzau, but it's not carefully copied. I am aware that these doxologies in Romanian are in Pann's printed Heirmologion, which I use for comparison when typing the Greek scores (mostly they follow the contour of the Greek prototype). For Kessanieus I get an impression that in some cases his source was different from Pann's, and in other cases he edits the melos and goes farther with makamization than was originally intended by Foteinos. However, I do use his book to double check.
Thanks for the interesting information! Of course Anton Pann rendered in Romanian following his master 's guiding (Dionisie Fotino). We have also in Romanian a History of Dacia (Romania in fact) written in Greek by Dionisie Fotino arround 1820 which is very interesting and later translated into Romanian. This shows clearly his love for the Romanians while staying in Bucharest. Unfortunately these doxologies are very rarely sung here in Romanian because of their difficulty and style. I personally love them but I sing mostly the one in 5 mode agem syrian in ZO (as we say in Romanian) which is also popular arround. Chanters prefer the syndomon doxologies composed by the famous 19 cent composer and chanter Blessed Nectarios Vlachos/the Protopsaltis in a simple monastic style.
 
Top