Σύναξις Τιμίου Προδρόμου 2010

panosdohi

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
#1
Από την εορτή της Συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου στην Ι. Μ. Βατοπαιδίου το 2010...

Κεκραγάρια & στιχολογία από το αναστασιματάριο, τα ιδιόμελα από Μουσική Κυψέλη Ήχος β
Δοξαστικά του Προδρόμου και της εορτής από τη Μουσική Κυψέλη Ήχος πλ.β
Φως ιλαρόν η σύντομη εξήγηση του αρχαίου από τον Σ. Καρά Ήχος β & Μέγα προκείμενο Ήχος βαρύς
Δοξαστικά αποστίχων του Προδρόμου και της εορτής Ήχος δ
Απολυτίκια της εορτής και του Προδρόμου
Αίνοι της εορτής Ήχος α
Δοξαστικά αίνων, του Προδρόμου πλ.β και της εορτής β
Δοξολογία σύντομη αναστασιματαρίου Ήχος β
Χερουβικό Ήχος γ
Λειτουργικά Δ. Σουρλατζή κατά μίμηση του Τρισαγίου του Στανίτσα σε δ φθορικό
Καταβασία αντί του Άξιον εστίν Ήχος πλ.β
Αργό μεγαλυνάριο Παναγίας Βηματαρίσσης Ήχος β
Κοινωνικό εις μνημόσυνον Π. Μπερεκέτου Ήχος γ
Κοινωνικό Επεφάνη η χάρις Ήχος πλ.α
 

Attachments

Top