Σύναξις Προφήτου Ιωάννου του Προδρόμου Εσπερινός στο Germiston Johannesburg 2016

#1
Στο Γιοχαννεσπουρκ , Πρετόρια και περίχωρα, έχουμε γύρω στους δώδεκα ενεργούς ορθόδοξους ναούς. Ο αριθμός των Ελλήνων γενικά στη Νότια Αφρική έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια. Οι λίγοι που έχουν απομείνει προσπαθούν να κρατήσουν αυτές τις εκκλησίες ανοικτές για τις επόμενες γενιές.
Εμείς και εννοώ οι Ψάλτες της περιοχής έχουμε το δικό μας μερίδιο σε αυτή τη προσπάθεια. Με ανιδιοτέλεια και πολύ φιλότιμο μαζευόμαστε όσοι μπορούμε, συνήθως όλοι, στους εσπερινούς των εκάστοτε εορταζόντων ναών και συνψάλλουμε. Αξιοσημείωτο δε το γεγονός ότι δεν ήμαστε όλοι Έλληνες αλλά έχουμε και Αφρικανούς Πρωτοψάλτες μαζί μας. Ακούστε το «Κέλευσον Δέσποτα» για παραδειγμα.
Πρώτα ο Θεός θα συνψάλουμε και φέτος στον Αι Γιάννη του Germiston. Επισυνάπτω τα περσινά, Καλή ακρόαση.

 
Last edited by a moderator:
#2
Στο Γιοχαννεσπουρκ , Πρετόρια και περίχωρα, έχουμε γύρω στους δώδεκα ενεργούς ορθόδοξους ναούς. Ο αριθμός των Ελλήνων γενικά στη Νότια Αφρική έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια. Οι λίγοι που έχουν απομείνει προσπαθούν να κρατήσουν αυτές τις εκκλησίες ανοικτές για τις επόμενες γενιές.
Εμείς και εννοώ οι Ψάλτες της περιοχής έχουμε το δικό μας μερίδιο σε αυτή τη προσπάθεια. Με ανιδιοτέλεια και πολύ φιλότιμο μαζευόμαστε όσοι μπορούμε, συνήθως όλοι, στους εσπερινούς των εκάστοτε εορταζόντων ναών και συνψάλλουμε. Αξιοσημείωτο δε το γεγονός ότι δεν ήμαστε όλοι Έλληνες αλλά έχουμε και Αφρικανούς Πρωτοψάλτες μαζί μας. Ακούστε το «Κέλευσον Δέσποτα» για παραδειγμα.
Πρώτα ο Θεός θα συνψάλουμε και φέτος στον Αι Γιάννη του Germiston. Επισυνάπτω τα περσινά,
 
Top