Σχολή Β.Μ.Ωδείου "ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἀνακοινώνεται ὅτι καὶ φέτος θὰ λειτουργήσει ἡ
Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ Ὠδείο «ΝΙΚΟΣ
ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ».
Στὴ Σχολὴ μποροῦν νὰ ἐγγραφοῦν ἄνδρες,
γυναῖκες καὶ παιδιά καὶ νὰ σπουδάσουν τὴν ψαλτικὴ
τέχνη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, που ἀποτελεῖ
πολύτιμο μέρος τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς μας
κληρονομιὰς.
Αἰτήσεις ἐγγραφῶν μποροῦν νὰ ὑποβάλουν στὸ
Ὠδείο οἱ ἐνδιαφερόμενοι, ἀφού ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν
Καθηγητή κ.Ἀναστάσιο Διον.Ἀχτύπη, Πρωτοψάλτη τοῦ
Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καισαριανῆς - τηλ.
6972606616.​
 

Attachments

  • ΣΧΟΛΗ Β.Μ. ΩΔΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ.pdf
    397.5 KB · Views: 15
Top