Σχέσεις Ψαλτών και επιτρόπων στην Αρκαδία 1875

ixadin

Ηχάδιν
Από το βιβλίο Πορφυρίου Νταλιάνη, Θεόκλητος Βίμπος (1832-1903), Αρχιεπίσκοπος Μαντινείας και Κυνουρίας, Καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης του Εθνικού Πανεπιστημίου, εκδ. Έννοια, είχα αποδελτιώσει τα εξής,


Αναφέρεται στην άρνηση των ιεροψαλτών να συμμορφωθούν προς υποδείξεις των εφημερίων, με την αιτιολογία ότι υπακούουν μόνο στους επιτρόπους

Ι.Α.Ι.Σ., Ι. Μ. Μαντινείας, Ενοριακά 1833-1889, «Περί επιτρόπων των ενοριακών ναών» Αριθ. Πρ. 557/ Διεκ. 603 - Τρίπολη 9 Μαΐου 1875, σ. 4v.

____________________________________

Ένα τέτοιο περιστατικό απειθαρχίας των ψαλτών προς τους εφημερίους στον Ι. Ν. Ταξιαρχών επιβεβαιώνει και δημοσίευμα του τύπου της εποχής.

Βλ. Αρκαδία ΙΘ/ τευχ. 653 (22/03/1875) 3

(δεν έχω κρατήσει την ακριβή παραπομπή, διότι το είχα διαβάσει από το χειρόγραφο του συγγραφέα)
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Από το βιβλίο Πορφυρίου Νταλιάνη, Θεόκλητος Βίμπος (1832-1903), Αρχιεπίσκοπος Μαντινείας και Κυνουρίας, Καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης του Εθνικού Πανεπιστημίου, εκδ. Έννοια, είχα αποδελτιώσει τα εξής,


Αναφέρεται στην άρνηση των ιεροψαλτών να συμμορφωθούν προς υποδείξεις των εφημερίων, με την αιτιολογία ότι υπακούουν μόνο στους επιτρόπους

Ι.Α.Ι.Σ., Ι. Μ. Μαντινείας, Ενοριακά 1833-1889, «Περί επιτρόπων των ενοριακών ναών» Αριθ. Πρ. 557/ Διεκ. 603 - Τρίπολη 9 Μαΐου 1875, σ. 4v.

____________________________________

Ένα τέτοιο περιστατικό απειθαρχίας των ψαλτών προς τους εφημερίους στον Ι. Ν. Ταξιαρχών επιβεβαιώνει και δημοσίευμα του τύπου της εποχής.
Βλ. Αρκαδία ΙΘ/ τευχ. 653 (22/03/1875) 3

(δεν έχω κρατήσει την ακριβή παραπομπή, διότι το είχα διαβάσει από το χειρόγραφο του συγγραφέα)

Ἡ δεύτερη παραπομπὴ δὲν ἰσχύει.Παραθέτω τὸ σχετικὸ φύλλο τῆς ἐφημερίδας πρὸς ἐπίρρωσιν.
 

Attachments

  • Αρκαδια 1875.pdf
    2.2 MB · Views: 22
Top