Σφαγήν Σου την άδικον Χριστέ...

christos_v

Παλαιό Μέλος
#1
Αδελφοί και Πατέρες,

συγχωρήσατέ μοι τω αμαρτωλώ,

καλή και ευλογημένη (τε)σαρακοστή.Στο σταυροθεοτοκίον του Μ. Αποδείπνου, Σφαγήν Σου την άδικον Χριστέ, υπάρχουν οι εκδοχές πως αδίκως πάσχεις και πως αδίκως θνήσκεις.

Αν και οι δύο αυτές εκδοχές θέλουν να περιγράψουν ποιητικώς το πόνο/ θρήνο της Θεοτόκου για τη σταυρική θυσία, θα ήθελα να ρωτήσω

α) σε τι οφείλεται αυτό;

β) δεν αποδίδεται απο την παράδοση σε κάποιο συγκεκριμένο υμνογράφο το εν λόγω απολυτίκιο;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.


Υ.Γ. Ανάλογη περίπτωση συναντάται και στο Υπο την σην ευσπλαγχνίαν και ΄κατ' άλλους προστασίαν καταφεύγομεν ΘΤΚ.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Συναντῶ μόνο τό «θνήσκεις» (χφ. Μ. Λαύρας Δ-45 (καί) ὀκτώηχος ια’ αἰ. φ. 347r καὶ Ταμεῖον ἀνθολογίας ἐκδ. 1869 τ. 1 σ. 268),
καὶ τό «εὐσπλαχνίαν» (χφ. Βατοπεδίου 1248 ὡρολόγιο ια’ αἰ. φ. 34r, τυπικὰ Εὐργέτιδος τέλη ια’ αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σσ. 522, 601, Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 ἔκδ. Arranz σσ. 196, 205, τυπικὸ Κασούλων τοῦ ἔτους 1174 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 797, χφφ. Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 114v, Σινὰ 1094 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 3, Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’αἰ. φ. 114v, Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 156v, Σινὰ 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 30r, τυπικὸ Μήλι τοῦ ἔτους 1292 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 873, χφφ. Μ. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 222v, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 121r, Λειμῶνος 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 97v, χφ. ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1528 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 319, ἔντυπα ΤΑΣ κεφ. λ’, ὡρολόγια ἐκδ. 1509, 1520, 1584, 1632 σ. 226, 1757 σ. 134, 1830 σ. 179).
 
Last edited:

christos_v

Παλαιό Μέλος
#3


Συναντῶ μόνο τό «θνήσκεις» (χφ. Μ. Λαύρας Δ-45 (καί) ὀκτώηχος ια’ αἰ. φ. 347r καὶ Ταμεῖον ἀνθολογίας ἐκδ. 1869 τ. 1 σ. 268),
καὶ τό «εὐσπλαχνίαν» (χφ. Βατοπεδίου 1248 ὡρολόγιο ια’ αἰ. φ. 34r, τυπικὰ Εὐργέτιδος τέλη ια’ αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σσ. 522, 601, Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 ἔκδ. Arranz σσ. 196, 205, τυπικὸ Κασούλων τοῦ ἔτους 1174 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 797, χφφ. Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 114v, Σινὰ 1094 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 3, Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’αἰ. φ. 114v, Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 156v, Σινὰ 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 30r, τυπικὸ Μήλι τοῦ ἔτους 1292 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 873, χφφ. Μ. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 222v, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 121r, Λειμῶνος 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 97v, χφ. ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1528 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 319, ἔντυπα ΤΑΣ κεφ. λ’, ὡρολόγια ἐκδ. 1509, 1520, 1584, 1632 σ. 226, 1757 σ. 134, 1830 σ. 179).
Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας για το άμεσό σας ενδιαφέρον, που όπως διαπιστώνω αφιερώσατε προσωπικό χρόνο στο να μας δώσετε απάντηση με πλήρη επιχειρηματολογία.

Αν εκ των προτέρων το φανταζόμουν, δε θα εξέφραζα απορία καν.

Πάρα ταύτα η ανταπόκρισή σας είναι συγκινητική, σε ένα ερώτημα που είχα απο παιδί και μέχρι πρότινος πίστεψα πως έψαχνα, επι τω λαϊκώτερον, ψύλλους στα άχυρα!

Να ζήτε και με τη βοήθεια του Θεού να αγωνίζεσθε τον καλόν αγώνα.
 
Top