Συνθέσεις Αθανασίου Παναγιωτίδη (συλλογή χειρογράφων Μιχαήλ Παπασάββα)

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Από τώρα και παραπέρα, πιστεύω να μείνετε περισσότερο ευχαριστημένοι, από τα αναρτώμενα, όσοι είστε θαυμαστές του Αθανασίου Παναγιωτίδη.
 

Attachments

 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Ά (81).pdf
  3 MB · Views: 404
 • (συνέχεια-τέλος)(82).pdf
  2.6 MB · Views: 218
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ,(από το μυστικώς.. Ηχος Ά (82α).pdf
  2.9 MB · Views: 201
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Ά (συνέχεια)(82β).pdf
  2.6 MB · Views: 193
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Ά (συνέχεια-ΤΈΛΟς)(82γ).pdf
  2.3 MB · Views: 177

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Συνέχεια Χερουβικών.
 

Attachments

 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος B' (83).pdf
  3 MB · Views: 192
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος B' συνέχεια (84).pdf
  3 MB · Views: 154
 • Τέλος Χερ. Β΄Ηχου- Πάσαν την βιωτικήν(85).pdf
  2.1 MB · Views: 134
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Γ΄ (86).pdf
  2.9 MB · Views: 161
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Γ΄ συνέχεια κ΄τέλος(87).pdf
  3.1 MB · Views: 140

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Χερουβικά. Συνέχεια αναρτήσεων.
 

Attachments

 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Δ΄ ΑΓΙΑ (88).pdf
  2.6 MB · Views: 177
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Δ΄ ΑΓΙΑ (συνέχεια)(89).pdf
  3.1 MB · Views: 148
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Δ΄ ΑΓΙΑ (συν. τέλος)(90).pdf
  2.4 MB · Views: 134
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. Α΄ (91).pdf
  2.6 MB · Views: 149
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. Α΄ (92(συν. τέλος).pdf
  2.6 MB · Views: 139

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Συνέχεια ανάρτησης Χερουβικών.
 

Attachments

 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. B΄ (93).pdf
  3 MB · Views: 145
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. B΄ συν.(94).pdf
  3.1 MB · Views: 125
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. B΄ συν. τέλος(95).pdf
  2.7 MB · Views: 119
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. B΄ (96).pdf
  2.5 MB · Views: 118
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. B΄ συν.(97).pdf
  2.9 MB · Views: 124
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. B΄ συν.τέλος(98).pdf
  2.8 MB · Views: 120

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Χερουβικά, συνέχεια.
 

Attachments

 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος A΄ K. Πρίγγου (99) Μινόρε.pdf
  2.9 MB · Views: 121
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος A΄ K. Πρίγγου (100) Μινόρε.pdf
  3 MB · Views: 109
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Μινόρε, τέλος. ΧΕΡ. Βαρύς (101).pdf
  2.9 MB · Views: 125
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Βαρύς, συνέχεια (102).pdf
  2.5 MB · Views: 115
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ. Βαρύς, τέλος (103).pdf
  2.9 MB · Views: 108

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Συνέχεια αναρτήσεων.
 

Attachments

 • XΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Πλ. Δ΄(104).pdf
  3 MB · Views: 124
 • XΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Πλ. Δ΄ συν. (105).pdf
  2.4 MB · Views: 109
 • XΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Πλ. Δ΄τέλος (106).pdf
  3 MB · Views: 109
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Ά (107).pdf
  2.9 MB · Views: 102
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Ά, συν. (108).pdf
  3 MB · Views: 97
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Ά συν. τέλος (109).pdf
  2.4 MB · Views: 96

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Συνέχεια αναρτήσεων.
 

Attachments

 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ Ά (110).pdf
  2.9 MB · Views: 112
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ Ά συν. (111).pdf
  2.4 MB · Views: 95
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ Ά συν. τέλος (112).pdf
  3.1 MB · Views: 85
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος B' (113).pdf
  2.4 MB · Views: 86
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος B' συν. (114).pdf
  3 MB · Views: 90
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος B' συν. (115).pdf
  2.9 MB · Views: 89
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος B' συν. τέλος (116).pdf
  2.9 MB · Views: 88

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Χερουβικά, συνέχεια αναρτντήσεων.
 

Attachments

 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Γ' (117).pdf
  2.3 MB · Views: 91
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Γ' συν. (118).pdf
  3 MB · Views: 81
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Γ' συν. (119).pdf
  2.4 MB · Views: 78
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Γ' συν. τέλος (120).pdf
  2.9 MB · Views: 80
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Δ΄ ΑΓΙΑ (121).pdf
  2.4 MB · Views: 83
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Δ΄ ΑΓΙΑ (συν.)(122).pdf
  2.6 MB · Views: 86
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Δ΄ ΑΓΙΑ (συν.)(123).pdf
  3 MB · Views: 86
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Δ΄ ΑΓΙΑ (συν. τέλος) (124).pdf
  3 MB · Views: 82
 • ΤΟΝ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΥΜΝΟΝ -εναλλακτικόν-Δ΄ΗΧΟΥ.pdf
  1.3 MB · Views: 81

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Συνέχεια αναρτήσεων.
 

Attachments

 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. Β΄(125).pdf
  2.4 MB · Views: 93
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. Β΄ συν. (126).pdf
  2.6 MB · Views: 80
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. Β΄ τέλος. ΒΑΡΥΣ (127).pdf
  2.9 MB · Views: 91
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ. Βαρύς, συν. (128).pdf
  3.1 MB · Views: 98
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ. Βαρύς, συν. (129).pdf
  3 MB · Views: 94
 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ. Βαρύς, τέλος (130).pdf
  2.9 MB · Views: 92
 • Τριάδι, Πάσαν την βιωτικήν (εναλλακτικά, βαρέως (131).pdf
  2.4 MB · Views: 97

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Συνέχεια και τέλος των αναρτήσεων Χερουβικών.
 

Attachments

 • ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Ηχος Πλ. Δ΄ (132).pdf
  3 MB · Views: 93
 • XΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Πλ. Δ΄ συν. (133).pdf
  2.9 MB · Views: 79
 • XΕΡΟΥΒΙΚΟΝ, Πλ. Δ΄ συν. (134).pdf
  3.1 MB · Views: 76
 • XΕΡ. Πλ. Δ΄ (τέλος) ΧΕΡ. Ηχ. Γ΄. (135).pdf
  2.4 MB · Views: 78
 • ΧΕΡ. Ηχ. Γ΄ (τέλος) (136).pdf
  3.1 MB · Views: 83

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Συνέχεια και τέλος των αναρτήσεων Χερουβικών.

Ευχαριστίες πολλές, και αφού τελείωσε η ανάρτηση των Χερουβικών καλό είναι να ανεβούν σε ενιαίο αρχείο pdf.


Δ.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Ευχαριστίες πολλές, και αφού τελείωσε η ανάρτηση των Χερουβικών καλό είναι να ανεβούν σε ενιαίο αρχείο pdf.


Δ.
Είναι έτοιμο με τα μέχρι τώρα, και μάλιστα και σε πρακτικότερο όγκο και περιεχόμενα για άμεση μετάβαση.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Το ανεβάζω, αλλά αν μπει και κάτι άλλο θα το ξανανεβάσω πληρέστερο.
 
Last edited:

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
Το ανεβάζω, αλλά αν μπει και κάτι άλλο θα το ξανανεβάσω πληρέστερο.

Γιάννη,

Λείπουν οι σελίδες 64-71 και 78-80.

Απόστολος
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Γιάννη,

Λείπουν οι σελίδες 64-71 και 78-80.

Απόστολος
Είναι επειδή μόλις τις εντόπισα εδώ!!! Αύριο θα τις ενσωματώσω. Για τις υπόλοιπες, εξήγησε ο κ. Μιχάλης εδώ το λόγο που θεώρησε πετιττό να τις ανεβάσει.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Θερμές ευχαριστίες στον κ. Μιχάλη αλλά και στο Γιάννη για την ενσωμάτωση.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Όπως είπα και παραπάνω, το ξανανεβάζω συμπληρωμένο. Το προηγούμενο δεν είχε υπόμνημα γιατί όταν το επεξεργάστηκα το είχα αποθηκεύσει αλλού και το ξέχασα... Αυτό που ανεβάζω τώρα έχει.
 

Attachments

 • Μαθήματα Αθ. Παναγιωτίδη.zip
  21 MB · Views: 232

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Συνεχίζω τις αναρτήσεις μαθημάτων Παναγιωτίδη, με τον 50ο Ψαλμό,
σε Ηχο Β΄και Βαρύ.
 

Attachments

 • 50ος ΨΑΛΜΟΣ, ΗΧΟΣ Β΄ (137).pdf
  2.9 MB · Views: 127
 • 50ος ΨΑΛΜΟΣ, ΗΧΟΣ Β΄ συνέχεια (138).pdf
  2.7 MB · Views: 79
 • 50ος ΨΑΛΜΟΣ, ΗΧΟΣ Β΄ συνέχεια (139).pdf
  3 MB · Views: 72
 • 50ος ΨΑΛΜΟΣ, ΗΧΟΣ Β΄ συνέχεια (140).pdf
  3.2 MB · Views: 81
 • 50ος ΨΑΛΜΟΣ ( τέλος Β΄), ΒΑΡΥΣ (141).pdf
  3.1 MB · Views: 86
 • 50ος ΨΑΛΜΟΣ ΒΑΡΥΣ, συν. (142).pdf
  2.7 MB · Views: 95
 • 50ος ΨΑΛΜΟΣ ΒΑΡΥΣ, συν. (143).pdf
  3.1 MB · Views: 79
 • 50ος ΨΑΛΜΟΣ ΒΑΡΥΣ, τέλος (144).pdf
  3 MB · Views: 84

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Συνεχίζοντας τίς αναρτήσεις τῶν χειρογράφων μαθημάτων Παναγιωτίδη, ἒφτασα κοντά στό τέλος (5 σελίδες μένουν ἀκόμη). Οἱ σημερινές ἀναρτήσεις, πού ἀφοροῦν ὓμνους τοῦ Τριωδίου, συνέπεσαν μέ τό ἂνοιγμα τοῦ Τριωδίου! Ὃσοι θέλουν μποροῦν αὒριο νά τά χρησιμοποιήσουν.
 

Attachments

 • ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΝΟΙΞΟΝ Πλ. Δ΄(145).pdf
  2.5 MB · Views: 111
 • ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΝΟΙΞΟΝ Βαρύς (146).pdf
  3.1 MB · Views: 74
 • ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ, Πλ. Β΄ (147).pdf
  2.9 MB · Views: 90
 • ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ, Πλ. Β΄ συν.(148).pdf
  3 MB · Views: 100
 • ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ, Βαρύς (149).pdf
  2.5 MB · Views: 67
 • ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ, Βαρύς, τέλος (150).pdf
  2.8 MB · Views: 70

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
Με τις αναρτήσεις αυτές, νόμιζα πως τελείωνα τα χειρόγραφα του τετραδίου. "Ανακάλυψα" όμως άλλες 3 σελίδες στο τέλος του τετραδίου. Δεν ξέρω γιατί "έμειναν" μόνες στο τέλος. Υποθέτω πως περίμενα να βρω κι άλλα χειρόγραφα συνέχεια εκείνων που είχα μέχρι την 155η σελίδα. Αυτές οι 3 λοιπόν σελίδες του τετραδίου και τα χειρόγραφα των μαθημάτων που παρουσίασε η χορωδία, που ανέφερα στο προηγούμενο μήνυμα, μένουν για ανάρτηση ακόμα. Νομίζω είναι όλα όσα έχω. Αν βρω κάτι άλλο ευχαρίστως θα το ανεβάσω.
 

Attachments

 • ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ (Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ) (151).pdf
  2.4 MB · Views: 118
 • ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ (152).pdf
  2.9 MB · Views: 92
 • ΔΥΝΑΜΙΣ τέλος. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (153).pdf
  2.9 MB · Views: 82
 • ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ συνέχεια (154).pdf
  3 MB · Views: 80
 • ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ...(155).pdf
  2.3 MB · Views: 119
Top