Συναυλία στη Βρισβάνη (Μάιος 2011)

#2
Καταβασίες του Πάσχα - Ψάλλονται στην Αγγλική γλώσσα

Η μουσική γράφηκε από τον κ. Βασίλειο Ψυλλάκο ο οποίος διδάσκει Βυζαντινή Μουσική στην Θεολογική Σχολή του Αποστόλου Ανδρέου στο Σύδνεϋ.


http://vimeo.com/24729986
 
Top