Συναυλία βυζαντινής μουσικής, «Χριστοῦ ἐραστής, Ἀθανάσιος ὁ ἐν Ἄθῳ»

Top