Συναυλία "Εορτές Σουλίου"

Συναυλία του Ψαλτικού Χορού του Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου στις "Εορτές Σουλίου" για το "Ολοκαύτωμα του καλόγερου Σαμουήλ στο Κούγκι και τη θυσία των Σουλιωτών υπέρ της ελευθερίας".
27 Μαΐου 2011

Κανονάρχες: Γεώργιος Φώτσης & Σπυρίδων Σάντας
Μονωδοί: Θωμάς Παπαδόπουλος & Νικόλαος Τσάτσας
Δ/νση Χορού: Σπυρίδων Ασπιώτης


Κανονάρχος: Πετρούλα Λάζου
Μονωδοί: Άγγελος Μήτσιος και Γρηγόριος Δραγανίγος
Δ/νση Χορού: Σπυρίδων Ασπιώτης
 
Top