Συναξαριστής - Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Μιας και αποκτήσαμε πρόσβαση στο Εορτοδρόμιο του Αγίου Νικοδήμου, θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους (όσους δεν το έχουν δει) ότι το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού διαθέτει on-line τον Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου των εκδ. Δόμος (όχι σε πλήρες αρχείο, αλλά με αναζήτηση της κάθε μέρας) στον κάτωθι σύνδεσμο:
http://www.snhell.gr/references/synaxaristis/search.asp
{Μήπως υπάρχει και το πλήρες αρχείο κάπου και δεν το ξέρω;}

Το κείμενο αυτό είναι το αυθεντικό του Αγίου Νικοδήμου, όπου μπορείτε να διαβάσετε την απαράμιλλη γλώσσα του, χωρίς διορθώσεις. Δυστυχώς είναι σε μονοτονικό, αλλά περιέχει υπερσυνδέσεις, που το κάνουν πάρα πολύ εύχρηστο.


ΥΓ Επίσης δείτε παρακαλώ και αυτό για τα δύο λεξικά που θα σας φανούν πολύ χρήσιμα στη μελέτη της υμνογραφίας.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἡ ἔκδοση τοῦ 1819 καθώς καί τοῦ 1868.

Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού / Πάλαι μεν ελληνιστί συγγραφείς υπό Μαυρικίου, διακόνου της Μεγάλης Εκκλησίας, τω δε 1819 το δεύτερον μεταφρασθείς αμέσως εκ του ελληνικού χειρογράφου Συναξαριστού και μεθ' όσης πλείστης επιμελείας ανακαθαρθείς, διορθωθείς, πλατυνθείς, αναπληρωθείς, σαφηνισθείς, υποσημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθείς, και εις τρεις Τόμους διαιρεθείς, υπό του εν μακαρία τη λήξει Νικοδήμου Αγιορείτου. Εν Βενετία : Εν τη Τυπογραφία Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, αωιθ΄ 1819.

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/b/f/metadata-39-0000368.tkl

Νυν δε τρίτον επεξεργασθείς υπό Θ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, εκδίδοται εις δύο Τόμους, Αθήνησι : Εκ του Τυπογραφείου Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1868.

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/b/c/6/metadata-264-0000019.tkl
 
Last edited:

Ζαφείρης1

Νέο μέλος
Περί "Εφραίμ" του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Ποιό βιβλίο εννοεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης όταν στα Συναξάρια του, σαν υστερόγραφο αναφέρει: "Όρα τον βίον αυτού (ή αυτής) πλατύτερον εις τον Εφραίμ."
Ποιό βιβλίο είναι τούτος ο "Εφραίμ" που περιέχει βίους Αγίων που συνέγραψε ο Συμεών ο Μεταφραστής, αλλά μεταφερμένους στην απλήν κοινήν ελληνικήν του 18ου αιώνος. (Της εποχής του Αγίου Νικοδήμου, της εποχής του τυπογραφικού οίστρου στη Βενετία, Τεργέστη και αλλαχού.)
Παρακαλώ, εάν κάποιος γνωρίζει, ας με πληροφορήσει, και αν γνωρίζει και το διαδικτυακό σύνδεσμο του εν λόγω βιβλίου και τον αναρτήσει, θα του ήμουν ευγνώμων.
Ευχαριστώ.
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τόν ἀναφέρει καί στόν πρόλογο τοῦ Συναξαριστοῦ καί μετά τά ἔργα τοῦ Ἀγαπίου (χρονολογικά).
«...έχουσι και Bίους κατά πλάτος, μεταφρασμένους εις το απλούν, και περιεχομένους εις τον Δαμασκηνόν, εις το Eκλόγιον, εις το Nέον Eκλόγιον, εις τον Παράδεισον, εις τον Nέον Παράδεισον, εις τον Nέον Θησαυρόν, εις την Kαλοκαιρινήν, εις τον Eφραίμ, και εις άλλα βιβλία»

Ἀπό: Ο τρόπος εργασίας του οσίου Νικοδήμου κατά τη συγγραφή του Συναξαριστού και οι πηγές του, Πασχαλίδης Συμεών
https://www.academia.edu/33585835/Ο_τρόπος_εργασίας_του_Οσίου_Νικοδήμου_κατά_τη_συγγραφή_του_Συναξαριστού_του_και_οι_πηγες_του
σελ. 269

«Συμπλήρωσε ἐπίσης αὐτὴ τὴ «φιλολογική» ἐργασία καὶ μὲ παραπομπὲς στὰ ἔντυπα βιβλία ποὺ κυκλοφοροῦσαν στὴν ἐποχή του καὶ στὰ ὁποῖα περιλαμβάνονταν παραφρασμένοι οἱ ἐκτενεῖς Βίοι κάποιων ἁγίων, ὅπως τὰ ἔργα τοῦ Ἀγαπίου Λάνδου44, ὁ Θησαυρὸς τοῦ Δαμασκηνοῦ Στουδίτη45, ὁ Νέος Θησαυρὸς τοῦ Γεωργίου Σουγδουρῆ46, οἱ Λόγοι τοῦ Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, ἔκδοση τοῦ ὁσίου Ἱεροθέου τοῦ Ἰβηρίτη, στὴν ὁποία εἶχαν περιληφθεῖ παραφρασμένα καὶ δεκαπέντε ἁγιολογικὰ κείμενα47
______

47. Λόγοι καὶ παραινέσεις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, εἰς ἁπλῆν φράσιν μεταγλωττισθέντες καὶ μερικοὶ βίοι ἁγίων τινῶν, μεταφρασθέντες καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, εἰς ὠφέλειαν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, παρ᾿ Ἱεροθέου ἱερομονάχου Ἰβηρίτου…, Ἑνετίῃσι 1720

__________
Πρβλ.
https://opac.kozlib.gr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4935
&
https://digitallibrary.academyofathens.gr/archive/item/35152

opac-image.png
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Συγχώνευσα ἐδῶ τό σχετικό θέμα «Περί "Εφραίμ" του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου» καί ἀναρτῶ καί τήν ἐργασία τοῦ «Πασχαλίδης Συμεών, Ο τρόπος εργασίας του οσίου Νικοδήμου κατά τη συγγραφή του Συναξαριστού και οι πηγές του».
 

Attachments

  • Ο_τρόπος_εργασίας_του_Οσίου_Νικοδήμου.pdf
    767.8 KB · Views: 14
Top