Συναξαριστής - Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου

#1
Μιας και αποκτήσαμε πρόσβαση στο Εορτοδρόμιο του Αγίου Νικοδήμου, θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους (όσους δεν το έχουν δει) ότι το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού διαθέτει on-line τον Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου των εκδ. Δόμος (όχι σε πλήρες αρχείο, αλλά με αναζήτηση της κάθε μέρας) στον κάτωθι σύνδεσμο:
http://www.snhell.gr/references/synaxaristis/search.asp
{Μήπως υπάρχει και το πλήρες αρχείο κάπου και δεν το ξέρω;}

Το κείμενο αυτό είναι το αυθεντικό του Αγίου Νικοδήμου, όπου μπορείτε να διαβάσετε την απαράμιλλη γλώσσα του, χωρίς διορθώσεις. Δυστυχώς είναι σε μονοτονικό, αλλά περιέχει υπερσυνδέσεις, που το κάνουν πάρα πολύ εύχρηστο.


ΥΓ Επίσης δείτε παρακαλώ και αυτό για τα δύο λεξικά που θα σας φανούν πολύ χρήσιμα στη μελέτη της υμνογραφίας.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Ἡ ἔκδοση τοῦ 1819 καθώς καί τοῦ 1868.

Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού / Πάλαι μεν ελληνιστί συγγραφείς υπό Μαυρικίου, διακόνου της Μεγάλης Εκκλησίας, τω δε 1819 το δεύτερον μεταφρασθείς αμέσως εκ του ελληνικού χειρογράφου Συναξαριστού και μεθ' όσης πλείστης επιμελείας ανακαθαρθείς, διορθωθείς, πλατυνθείς, αναπληρωθείς, σαφηνισθείς, υποσημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθείς, και εις τρεις Τόμους διαιρεθείς, υπό του εν μακαρία τη λήξει Νικοδήμου Αγιορείτου. Εν Βενετία : Εν τη Τυπογραφία Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, αωιθ΄ 1819.

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/b/f/metadata-39-0000368.tkl

Νυν δε τρίτον επεξεργασθείς υπό Θ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, εκδίδοται εις δύο Τόμους, Αθήνησι : Εκ του Τυπογραφείου Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1868.

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/b/c/6/metadata-264-0000019.tkl
 
Last edited:
Top