Συλλογὴ χειρογράφων ἀπὸ Ὕδρα

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Δημοσίευση συλλογῆς χειρογράφων ἀπὸ τὴν Ὕδρα μὲ ἐνδιαφέροντα μουσικὰ καὶ ὑμνολογικὰ στοιχεία. Συγγραφέας: Κρ. Χρυσοχοΐδης, Σύμμεικτα 3 (1979)
 

Attachments

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
#2
Επιτρέψτε μου να ενημερώσω ότι υπάρχει ήδη δημοσιευμένος ειδικός Κατάλογος των μουσικών χφφ. της Ύδρας, στη σειρά Κατάλογοι του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας:
Αχιλλέως Χαλδαιάκη, Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής -Νησιωτική Ελλάς -Ύδρα, τόμος Α΄, Αθήναι 2005.
Διατίθεται από το βιβλιοπωλείο του Νεκτάριου Παναγόπουλου, Χαβρίου 3, Αθήνα, όπως και οι υπόλοιπες εκδόσεις του ΙΒΜ
 
Top