Συλλογὴ χειρογράφων ἀπὸ Ὕδρα

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
Επιτρέψτε μου να ενημερώσω ότι υπάρχει ήδη δημοσιευμένος ειδικός Κατάλογος των μουσικών χφφ. της Ύδρας, στη σειρά Κατάλογοι του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας:
Αχιλλέως Χαλδαιάκη, Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής -Νησιωτική Ελλάς -Ύδρα, τόμος Α΄, Αθήναι 2005.
Διατίθεται από το βιβλιοπωλείο του Νεκτάριου Παναγόπουλου, Χαβρίου 3, Αθήνα, όπως και οι υπόλοιπες εκδόσεις του ΙΒΜ
 
Top