Συλλογή μουσικών βιβλίων στη ρουμανική

#4
Λίγο παράξενο για θεωρητικό.. σαν εγχειρίδιο μεταγραφής από Βυζαντινή σε Ευρωπαϊκή για μουσικούς της ευρωπαϊκής ή το αντίστροφο μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμο αλλά σαν θεωρητικό..
 
Top