Συλλογές 191-200

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Δικά μου

Λείπω Πενθήμερη στη Θεσσαλονίκη
Εὐκαιρία νά συναντηθεῖς μέ ἐκλεκτά μέλη.
Μέ τό καλό νά ἐπιστρέψετε καί συγχαρητήρια γιά τήν προθυμία σου (καθώς καί σέ ἄλλα μέλη) στήν ἐργασία "Καμαράδου".
Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τῷ Ψαλτολογίῳ.

«῏Ημεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους· ... Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. ... μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι» (Τιτ. γ΄ 3-14).


 

ixadin

Ηχάδιν
#3
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αν και δεν τα αξίζω. Δεν είδα κανέναν από τους Θεσσαλονικείς λόγω του προβλήματος του φόρουμ.

http://www.mediafire.com/?zogkyoywwid

Οι φάκελοι 192, 195, 198 είναι κενοί.

Έχει ενδιαφέρουσες δοξολογίες
 

Attachments

Last edited:
Top