Συγκέντρωση εκτελέσεων καλοφωνικών ειρμών

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Εάν κάποια μέλη έχουν την διάθεση και το χρόνο να το κάνουν, προτείνω να συγκεντρώσουμε λίστα θεμάτων στην ενότητα Ηχογραφήσεις > Μέλη > Καλοφωνικοί Ειρμοί με εκτελέσεις του ιδίου καλοφωνικού ειρμού από διαφόρους ψάλτες και σύνδεσμο στο μουσικό κείμενο και άλλα πιθανόν στοιχεία/ανάλυση/σχόλια αν υπάρχουν. Υπάρχει μπερεκέτι εκτελέσεων στο διαδίκτυο ήδη. Έκανα μια αρχή/παράδειγμα από το τί εννοώ στο θέμα Καλοφωνικός Ειρμός «'Εφριξε γη» Παναγιώτου Χαλάτζογλου.
 
Back
Top