[Ερώτηση] Στο τέλος του Χερουβικού ύμνου, το αλληλούια το ψάλλουμε μία ή τρεις φορές;

#1
Το παραπάνω ερώτημα προέκυψε κατά την συγκριτική μελέτη των εγκολπίων του Αναγνώστη, του παλαιού( ά έκδοση 1962) και του νέου( Στ έκδοση 2005, επιμέλεια π.Κωνσταντίνου Παπαγιάννη) της Αποστολικής διακονίας. Το παλαιό στο "Ταις αγγελικαίς" έχει τρεις φορές το αλληλούια ενώ το νέο μια φορά. Μπορεί κανείς να με διαφωτίσει σχετικά;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Τὰ χερουβικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ καταλήγουν σὲ τριπλοῦν ἀλληλούια (Ἀκολουθία τοῦ ἀναγνώστου ἐκδ. 1635, 1780, Ὡρολόγιον Κρυπτοφέρρης ἔκδ. 1772 σ. 20, Λειτουργικὸν ἔκδ. 1778, Πανθέκτη ἔκδ. 1817 τ. 1 σ. 97, Λειτουργικὸν ἔκδ. 1891, καὶ ἀνθολογίες τῆς παλαιᾶς παπαδικῆς).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
Τὰ λειτουργικὰ χερόγραφα ἔχουν ἕνα Ἀλληλούια, σημαντικές, ὅμως, ἐξ ἴσου εἶναι οἱ μαρτυρίες τῶν πρώτων μουσικῶν χειρογράφων.

Μήπως κάποιος εἰδήμων θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς διαφωτίσει; Εὐχαριστῶ.
 
Top