Στιχολογία των Αίνων

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Μια ακόμη άκομψη, κατά τους λειτουργιολόγους, επέμβασή μας στην ακολουθία του όρθρου είναι η παράλειψη των στίχων των αίνων,
επειδή χάνεται έτσι η ισορροπία μεταξύ ψαλμικού στοιχείου και υμνογραφίας.
Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι από το ΤΜΕ αλλά αν παρατηρήσουμε προσεκτικά το Τυπικό θα δείτε ότι αντιθέτως λέει ότι:
[ο α' Χορός "Πάσα πνοή", ο β' χορός "Αινείτε", από δε του "Δόξα αύτη" ψάλλονται τα των Αίνων η' Αναστάσιμα Στιχηρά μετά των εφεξής στίχων...].
Το "από" προυποθέτει την στιχολογίαν των προηγούμενων στίχων ασφαλώς. Η ψαλμωδία των στίχων δεν ξεπερνάει το 2-3 λεπτά, είναι σύντομη και ευχάριστη.
Τονισμένοι, μουσικά, οι στίχοι υπάρχουν από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα στο Ειρμολόγιον α' εκδόσεως, αλλά και υπό του Αβραάμ Ευθυμιάδη στον Όρθρο "Φωναίς αισίαις".
 
Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#2
Σε πολλά μοναστήρια βέβαια ψάλλεται ακόμα. Και εμείς πάντοτε την ψάλλουμε στις αγρυπνίες. Καλό θα ήταν να την ψάλλαμε και στις ενορίες, για 2-3 λεπτά δεν χάνεται ο κόσμος, συμφωνώ. Τί γίνεται όμως με τη στιχολογία όταν υπάρχει επίσκοπος; Πότε λέγεται το "Τον Δεσπότην";
 

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#3
αλλά και υπό του Αβραάμ Ευθυμιάδη στον Όρθρο "Φωναίς αισίαις".
Ο Ευθυμιάδης παραθέτει τη στιχολογία του Χουρμουζίου ή πρόκειται για δικό του τονισμό της στιχολογίας; Αν είναι δικής του σύνθεσης, θα μπορούσε κάποιος να την ανεβάσει;

Καλό θα ήταν να την ψάλλαμε και στις ενορίες, για 2-3 λεπτά δεν χάνεται ο κόσμος
Στην εκκλησία μου τους τελευταίους 3-4 μήνες λέμε και τη στιχολογία στους Αίνους. Δε διαρκούν πάνω από 2-3 λεπτά. Νομίζω ότι μπορούν εύκολα να επανεισαχθούν στην ακολουθία του Όρθρου, χωρίς να επιβαρύνουν χρονικά.
 

mmamais

Μαμάης Μιχάλης
#4
Στην εκκλησία μου τους τελευταίους 3-4 μήνες λέμε και τη στιχολογία στους Αίνους. Δε διαρκούν πάνω από 2-3 λεπτά. Νομίζω ότι μπορούν εύκολα να επανεισαχθούν στην ακολουθία του Όρθρου, χωρίς να επιβαρύνουν χρονικά.
Συμφωνώ. Εξ άλλου όταν πιέζει ο χρόνος τη πληρώνει συνήθως ο καημένος ο κανόνας. "Μπαλαντέρ...."

Κ εμείς ψέλνουμε πάντα στιχολογία των αίνων.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#6
Στο παλαιό τυπικό της Μονής Σωτήρος Μεσσήνης αναγράφονται και εφύμνια όχι μόνο στους δύο πρώτους Στίχους αλλά σε όλους μέχρι την έναρξη των Τροπαρίων - εξελιγμένων εφυμνίων
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7


Πρόκειται γιὰ ἀρχέτυπες διατάξεις (ARRANZ M., Le Typicon du monastere du saint -Sauveur a Messine (Τυπικό - τῆς στουδιτικῆς οἰκογένειας – τῆς ὀρθόδοξης μονῆς τοῦ Σωτῆρος Μεσσήνης Σικελίας, χειρόγραφο τοῦ 1131) στὸ Orientalia Christiana Analecta 185, Roma 1969 σ. 296, ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ι. Μ. Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ὡρῶν τοῦ νυχθημέρου κατὰ τὸ ὡρολόγιον τῆς Κρυπτοφέρρης ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ Κωνσταντινουπολιτικὸν ὡρολόγιον στὸ La chiesa greca in Italia dall’ VIII al XVI secolo ( = Italia Sacra 21 Padua 1972) σ. 584, ΜΠΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ Δ. Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ βυζαντινοῦ κοσμικοῦ τυπικοῦ 2001 σ. 269, Συμεὼν Θεσσαλονίκης (+1429) Διάλογος... ἔκδ. P. G. τ. 155 στ. 648, Ἁγ. Μάρκου τοῦ εὐγενικοῦ Ἐξήγησις τῆς ἐκκλ. ἀκολουθίας ἔκδ. P. G. τ. 160 στ. 1180, ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ι. Μ. Λογικὴ λατρεία ἔκδ. ᾿Αποστολικῆς Διακονίας 1997 σ. 265).
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#8
Ο Ευθυμιάδης παραθέτει τη στιχολογία του Χουρμουζίου ή πρόκειται για δικό του τονισμό της στιχολογίας;
Ο μακαρίτης Αβραάμ Ευθυμιάδης έχει δική του Στιχολογία ενώ Στιχολογία υπάρχει και στην Μουσική Παρακλητική υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη.
 
#9
Ο μακαρίτης Αβραάμ Ευθυμιάδης έχει δική του Στιχολογία ενώ Στιχολογία υπάρχει και στην Μουσική Παρακλητική υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη.
Ο κ. Αγγελόπουλος ακούγοντας σε εσπερινό της μονής Πετράκη τον Παναγιώτη Τζανάκο κι εμένα στην στιχολογία του εσπερινού «Θου Κύριε» μας κάλεσε και ψάλαμε τη στιχολογία των αίνων του Χουρμουζίου σε όλους τους ήχους. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική απόδοση των στίχων... Έχουν μεταδοθεί 2-3 φορές. Την ώρα όμως της εκπομπής είμαστε στο δρόμο για τους Ναούς και το κασετόφωνο μοναχό του δεν δουλεύει:(! Η οικογένεια κοιμάαααααται!:D Επομένως δεν έχω καμιά! Ούτε για δείγμα...:D
Μήπως κανένας ψ'χός (=στα Σαμιώτ'κα, το αρσενικό της ψυχής) έχει στο αρχείο του κάτι για μας τους φτωχούς; (Εννοώ τον Παναγιώτη κι εμένα.:(:()
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Μια ακόμη άκομψη, κατά τους λειτουργιολόγους, επέμβασή μας στην ακολουθία του όρθρου είναι η παράλειψη των στίχων των αίνων, επειδή χάνεται έτσι η ισορροπία μεταξύ ψαλμικού στοιχείου και υμνογραφίας.
Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι από το ΤΜΕ αλλά αν παρατηρήσουμε προσεκτικά το Τυπικό θα δείτε ότι αντιθέτως λέει ότι:
[ο α' Χορός "Πάσα πνοή", ο β' χορός "Αινείτε", από δε του "Δόξα αύτη" ψάλλονται τα των Αίνων η' Αναστάσιμα Στιχηρά μετά των εφεξής στίχων...].
Το "από" προυποθέτει την στιχολογίαν των προηγούμενων στίχων ασφαλώς. Η ψαλμωδία των στίχων δεν ξεπερνάει το 2-3 λεπτά, είναι σύντομη και ευχάριστη.
Ὡραία αὐτή ἡ ἑρμηνεία σου περί τῆς στιχολογίας τῶν αἴνων τῆς σ. 57 τοῦ ΤΜΕ, θέλουσα νά δικαιώσει τήν πρόβλεψη στιχολογίας.

Γιά τήν Διακαινήσιμο ὁ Ῥήγας (ΤΓΡ σ. 103) γράφει ὅτι καταλιμπάνεται.

Οἱ ψάλτες μας τή Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου τήν ἔψαλλαν. Τούς εἶπα νά τήν ἀποφεύγουμε τήν Διακαινήσιμο πρός διαφοροποίηση τῶν ἄλλων ἡμερῶν τοῦ ἔτους.


 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#12
Να προσθέσω το παράδοξο (να υποθέσω ότι πρόκειται μάλλον για παράλειψη), ότι οι μελοποιημένες στιχολογίες των Αίνων του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος που προαναφέρθηκε, σταματούν στο "Δόξα αύτη έσται...". Τι συμβαίνει όμως όταν θα ψάλλουμε 4 αίνους, όπως σε μνήμη κάποιου αγίου; Δεν θα έπρεπε όπως σωστά αναγράφονται στα αναστασιματάρια (εννοώ τις στιχολογίες του Επσερινού) και οι στίχοι που πιθανόν δεν θα ακολουθούνται από ιδιόμελα, προσόμοια κλπ. να γίνεται το ίδιο και στις εν λόγω συνθέσεις, εφόσον δεν ξεκινάμε πάντα από το "Δόξα αύτη...";
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#13
Να προσθέσω το παράδοξο (να υποθέσω ότι πρόκειται μάλλον για παράλειψη), ότι οι μελοποιημένες στιχολογίες των Αίνων του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος που προαναφέρθηκε, σταματούν στο "Δόξα αύτη έσται...". Τι συμβαίνει όμως όταν θα ψάλλουμε 4 αίνους, όπως σε μνήμη κάποιου αγίου; Δεν θα έπρεπε όπως σωστά αναγράφονται στα αναστασιματάρια (εννοώ τις στιχολογίες του Επσερινού) και οι στίχοι που πιθανόν δεν θα ακολουθούνται από ιδιόμελα, προσόμοια κλπ. να γίνεται το ίδιο και στις εν λόγω συνθέσεις, εφόσον δεν ξεκινάμε πάντα από το "Δόξα αύτη...";
Να συμπληρώσω εγώ κάτι στον προβληματισμό σου;
Γιατί η στιχολογία των Αίνων δεν ήταν "γραμμένη" στο Αναστασιματάριο όπως η Στιχολογία των Κεκραγαρίων;
είχε επικρατήσει ήδη η παράλειψη των Στίχων των Αίνων; κι αν ναί, ο Χουρμούζιος γιατί τους παρουσιάζει μελοποιημένους στην έκδοση του [επίσης σπουδαίου βιβλίου αλλά μάλλον άσχετο με την Στιχολογία] "Ειρμολόγιον";
 
Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#14
Μια ερώτηση και από μένα. Πώς προέκυψε να χωρίζεται ο στίχος στο «... αινεσάτωσαν το όνομα Κυρίου.»; Για μετρικούς λόγους; Για να βγαίνει η σειρά δεξιού-αριστερού; Αναρίθμητες φορές έχουν μπερδευτεί πρακτικοί βοηθοί που δεν τους λές να πουν τον προηγούμενο στίχο αλλά δεν ξέρουν να ενώσουν και το πιό πάνω ημιστίχιο. Ευχαριστώ.
 
#16
Στὴν στιχολογία τῶν αἴνων ὁ Χουρμούζιος ἔχει "Εὐφρανθήτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, καὶ οἱ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν", ἐνῶ στὴν στιχολογία τῶν Βατοπαιδινῶν ποὺ ἀνέβηκε κάπου στὸ ψαλτολόγιον ὁ Θεοφάνης Βατοπαιδινὸς ἔχει "καὶ υἱοὶ" χωρὶς τὸ "οἱ". Στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας (http://www.apostoliki-diakonia.gr/b...ents_Psalmoi.asp&main=psalmoi&file=24.149.htm ) ὑπάρχει τὸ ἄρθρο οἱ, ἐνῶ σὲ ἕνα ψαλτήριο μὲ ἑρμηνεία τοῦ Τρεμπέλα ποὺ ἔχω (ἔκδ. Ζωῆς, 1955) δὲν ὑπάρχει τὸ ἄρθρο οἱ. Ποιό εἶναι τὸ σωστό; Σὲ τέτοια περίπτωση θεωροῦμε πιὸ σωστὸ αὐτὸ ποὺ γράφει τὸ συλλειτουργικὸν τῆς Σιμωνόπετρας; Τί γράφει σ᾿ αυτὴ τὴν περίπτωση τὸ συλλειτουργικό τῆς Σιμωνόπετρας;
 
Last edited:
Top