Στιχηρά προσόμοια Νεκρωσίμων Κανόνων

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#1
Μήπως υπάρχουν νεκρώσιμα στιχηρά των νεκρωσίμων κανόνων που ψάλλονται στα απόδειπνα όταν δεν ψαλεί ο κανών στον Όρθρο; Επίσης το νεκρώσιμο κάθισμα αφ' έκτης ωδής.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
ΣΤΟΝ ΟΡΘΡΟ:

Ὅταν ψάλλεται ἡ Παρακλητική, προηγεῖται ὁ κανόνας τοῦ Μηναίου μὲ τὸν εἱρμό (ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Εἱρμολόγιο) εἰς 6 (ἐκτὸς τοῦ εἱρμοῦ δὲν ψάλλονται περισσότερα ἀπὸ 5 τροπάρια), ἀκολουθεῖ ὁ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς εἰς 4, ἤ τοῦ Θεοτοκαρίου ἄν ὁ ναὸς τιμᾶται σὲ δεσποτικὴ ἤ θεομητορικὴ ἑορτή εἰς 4, ἤ τοῦ τυχόντος β’ ἁγίου εἰς 4 καὶ τέλος ὁ νεκρώσιμος εἰς 4 καὶ ἔπειτα ὁ εἱρμός του (Ἐκκλησιαστικὸ Εἱρμολόγιο).

Ἄν ὁ ἅγιος ἑορτάζεται εἰς 8, προηγεῖται ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς, ἤ τοῦ Θεοτοκαρίου μὲ τὸν εἱρμό του (Εἱρμολόγιο) εἰς 6 καὶ τοῦ Μηναίου εἰς 8.


ΣΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ:

Μόνο ὅταν ψάλλεται «Θεὸς Κύριος», προστίθενται τὰ νεκρώσιμα ἀπόστιχα τοῦ ὄρθρου.
 

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#3
1. Η φράση "μόνο όταν ψάλλεται Θεός Κύριος" είναι με βάση τον Βιολάκη (τουλάχιστον ένα δοξαστικό) ή με το ΤΑΣ (άγιος εις 8);
2. Αν ψαλούν τα νεκρώσιμα απόστιχα στο απόδειπνο μετά τον κανόνα οι στίχοι παραμένουν οι ίδιοι; Ψάλλεται και το Θεοτοκίο της Παρακλητικής;
3. Αν δεν ψαλεί νεκρώσιμος κανών στο απόδειπνο, ψάλλεται ο κανων του Θεοτοκαρίου;
4. Είναι εύκολο σας να ανεβάσετε τα νεκρώσιμα καθίσματα αφ' έκτης ωδής;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
1. Μὲ τὸ ΤΑΣ. Τὸ μόνο ἀπὸ τὰ παλαιὰ τυπικὰ ποὺ ἀσχολεῖται οὐσιαστικὰ καὶ ὁρίζει τὴν τάξη τοῦ Σαββάτου εἶναι τὸ ΤΑΣ.

2. Ἴδιοι στίχοι καὶ θεοτοκίον.

3. http://analogion.com/forum/index.php?threads/Απορίαι-περί-Θεοτοκαρίου.40209/#post-227507

4. Ψάλλεται ἕνα ἀπὸ τὰ δύο νεκρώσιμα καθίσματα τοῦ ὄρθρου, Δόξα, Καὶ νῦν, θεοτοκίον τῆς ἴδιας ἡμέρας πού, τυχόν, θὰ παραλειφθεῖ, ἤ ἄλλης ἡμέρας τῆς Παρακλητικῆς. Ἄν δὲν ὑπάρχει δεύτερο νεκρώσιμο κάθισμα, στὸν πλ. α' ἦχο ψάλλεται τὸ «Γινώσκεις ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁμαρτίαις γεγεννήμεθα· διὸ σε ἱκετεύομεν· τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, παρορῶν ὡς ἀγαθὸς τὰ πλημμελήματα, ἅ ὡς ἄνθρωποι καὶ θνητοὶ ἐν βίῳ ἔπραξαν, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε» (Παρακλητικὴ ἐκδ. Ἀπ. Διακονίας καὶ Μέγα εὐχολόγιον ἐκδ. Ἀστὴρ σ. 445). Σὲ ἄλλο ἦχο, ψάλλεται τὸ «Γινώσκεις ὁ Θεὸς ἡμῶν...» ἤ νεκρώσιμο κάθισμα τῆς Παρακλητικῆς ἄλλου ἤχου (βλ. Μεγάλο Εὐχολόγιο Νεκρώσιμες ἀκολουθίες Εἰς κοσμικοὺς ἄνδρας καὶ Εἰς νήπια).
 
Top