[Ερώτηση] Στη Θ' Ωδή της ψαλμωδίας των καταβασιών "Ο δια βρώσεως του ξύλου" ή "Μυστικός ει Θεοτόκε Παράδεισος"

Βεροιεύς

Παλαιό Μέλος
#1
Θα ήθελα να ρωτήσω στην Θ'Ωδή στο Μυστήριο της Βάπτισης,ποιό είναι το πιο ορθό:"Ο δια βρώσεως του ξύλου",ή "Μυστικός ει Θεοτόκε Παράδεισος"(τα καινούρια εγκόλπια αυτό έχουν).
Στα 2 θέματα των 'μουσικών κειμένων" ο Ντούζγος και ο Στανίτσας έχουν το "Ο δια βρώσεως".
Μήπως να λέγονται και τα 2;
Ευχαριστώ.
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Θα ήθελα να ρωτήσω στην Θ'Ωδή στο Μυστήριο της Βάπτισης,ποιό είναι το πιο ορθό:"Ο δια βρώσεως του ξύλου",ή "Μυστικός ει Θεοτόκε Παράδεισος"(τα καινούρια εγκόλπια αυτό έχουν).
Στα μουσικά κείμενα ο Ντούζγος και ο Στανίτσας έχουν το "Ο δια βρώσεως".
Μήπως να λέγονται και τα 2;
Ευχαριστώ.
Ο ειρμός της α' ωδής του Σταυρού "Σταυρόν χαράξας" επικράτησε να ψάλλεται στην Βάπτιση μετά από την φράση : "Είπεν ο Κύριος. Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν...".
Αυτή η πρώτη "εισαγωγή" του τροπαρίου αυτού (όπως και του Ειρμού της Στ' ωδής "Χιτώνα μοι παράσχου φωτεινόν") ήταν η αιτία να παρασυρθούν και να εισαχθούν και οι υπόλοιποι Ειρμοί.
Το σταυρώσιμο των Καταβασιών τελικά κρίθηκε ακατάλληλο (!!!) για την Πασχάλιο περίοδο ενώ έχω γίνει μάρτυρας Καταβασιών "Πεποικιλμένη" επειδή έγινε βάπτιση τον 15 Αύγουστο.
Ενός κακού μύρια έπονται...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Τί ἐννοεῖς μέ τή φράση «καινούρια εγκόλπια»;
Στό ξεχωριστό τευχίδιο γιά τήν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ τῆς Ἀ. Δ. (νομίζω) ἔχει μόνον τόν Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου.
Οἱ Καταβασίες τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, πού ἔχουν σκοπό καλυπτήριο τῆς νίψεως τοῦ ἱερέως καί ἀναδόχου καί τῆς ἐνδύσεως τοῦ νεοφωτίστου, ἔχουν ὡς γνωστόν δύο εἱρμούς στήν θ΄ ᾠδή. Ὁπότε ὅ,τι προλάβεις...

 
Last edited:

Βεροιεύς

Παλαιό Μέλος
#4

Τί ἐννοεῖς μέ τή φράση «καινούρια εγκόλπια»;
Στό ξεχωριστό τευχίδιο γιά τήν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ τῆς Ἀ. Δ. (νομίζω) ἔχει μόνον τόν Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου.
Οἱ Καταβασίες τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, πού ἔχουν σκοπό καλυπτήριο τῆς ἐνδύσεως τοῦ νεοφωτίστου, ἔχουν ὡς γνωστόν δύο εἱρμούς στήν θ΄ ᾠδή. Ὁπότε ὅ,τι προλάβεις...


Πάτερ της Α.Δ.έχουμε στο ναό(έχει 1 χρόνο που τα έφερε ο εφημέριος)τα 2 παλιά που είχαμε σε ολίγον αθλία κατάσταση,έχει μόνο το 'δια βρώσεως.Τα καινούρια αυτά έχουν μόνο "Μυστικός ει Θεοτόκε".
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Ο ειρμός της α' ωδής του Σταυρού "Σταυρόν χαράξας" επικράτησε να ψάλλεται στην Βάπτιση μετά από την φράση : "Είπεν ο Κύριος. Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν...".
Σωστό! Ἐμεῖς τόν ἐπαναλαμβάνουμε κατά τήν ἐπίδοση τοῦ Σταυροῦ-κοσμήματος, ὅπως γράφει ὁ Φουντούλης, ἄν καί δέν προβλέπεται αὐτό στήν ἀκολουθία.
Χθές συγκεκριμένα σέ μιά βάπτιση πού ἤμουν προσκεκλημένος, κατά τήν παράδοση τοῦ Σταυροῦ, ψάλλαμε τόν Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου, πού δέν προλάβαμε κατά τήν ἔνδυση (μέχρι η΄). Στόν Σταυρό πάλι ἀναφέρεται...

Ἡ ἀκολουθία στά Εὐχολόγια εἶναι γιά τούς ἐνηλίκους καί στήν πράξη διαμορφώνεται γιά τά βρέφη-νήπια.
Ἐπίσης στή Μακεδονία εἶχα συναντήσει νά λέγεται τὀ Ὅσοι είς Χριστόν κ.λπ. ἀμέσως μετά τόν ἐμβαπτισμό καί ἡ ἔνδυση νά γίνεται μετά τό πέρας τοῦ μυστηρίου... Ὁπότε καταβασίες γιόκ...


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Βεροιεύς;80128 said:
Πάτερ της Α.Δ.έχουμε στο ναό(έχει 1 χρόνο που τα έφερε ο εφημέριος)τα 2 παλιά που είχαμε σε ολίγον αθλία κατάσταση,έχει μόνο το 'δια βρώσεως.Τα καινούρια αυτά έχουν μόνο "Μυστικός ει Θεοτόκε".
Δέν τό ἔχω προσέξει· θά τό δῶ. Στό ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ὅμως, νέα ἔκδοση (ΙΖ΄ 2007) στό τέλος τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἔχει τίς Καταβασίες μέ τούς δύο εἱρμούς, κάτι πού δέν εἶχε τό παλαιό. Ἀλλά ἀπό αὐτά πού ἔγραψα, τό ἴδιο εἶναι. Διαλέγεις καί παίρνεις... Ἄν προλάβεις...

ΥΓ. Τό θέμα ἀνήκει (καί) ἐδῶ.

 
Last edited:

Βεροιεύς

Παλαιό Μέλος
#7
Προλαβαίνω π.Ματθαίε.Στο ναό που είμαι πολύ σπάνια να μη προλάβω να πώ όλες τις καταβασίες και σε ρυθμό σύντομο όχι τρεξίματος και αναγκάζομαι να λέω ξανά τις 2 τελευταίες Ωδές.Οπότε αν δεν πειράζει να προσθέσω και το "δια βρώσεως"που τόσο ντόρο δημιούργησε(από εμένα)!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Προλαβαίνω π. Μάξιμε. Στο ναό που είμαι πολύ σπάνια να μη προλάβω να πώ όλες τις καταβασίες και σε ρυθμό σύντομο όχι τρεξίματος και αναγκάζομαι να λέω ξανά τις 2 τελευταίες Ωδές.
Συμβαίνει κι αὐτό. Ἐξαρτᾶται πόσο χρόνο παίρνει ἡ ἔνδυση, πού σαφῶς πάντα δέν ἔχει τόν ἴδιο χρόνο...
Καλύτερα νά τίς ψάλλεις σέ ἀργό ρυθμό.

Οπότε αν δεν πειράζει να προσθέσω και το "δια βρώσεως"που τόσο ντόρο δημιούργησε(από εμένα)!
Μά καί αὐτό προβλέπεται. Ἄν πρόσεξες μάλιστα, συμπλήρωσα παραπάνω ὅτι


Στό ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ὅμως, νέα ἔκδοση (ΙΖ΄ 2007) στό τέλος τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἔχει τίς Καταβασίες μέ τούς δύο εἱρμούς, κάτι πού δέν εἶχε τό παλαιό.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#10


Προτείνω μόνο «Σταυρὸν χαράξας...» ἀργὸ καὶ τὶς εὐχὲς εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ.
 
#11


Προτείνω μόνο «Σταυρὸν χαράξας...» ἀργὸ καὶ τὶς εὐχὲς εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ.
Μόνο που δεν πρόκειται κανείς να τις ακούσει και πολύ περισσότερο να τις καταλάβει, διότι δυστυχώς τα μυστήρια (βάπτιση-γάμος) έχουν γίνει κοσμικά γεγονότα.:(:( Τί φοράει η μαμά, η νονά και το κουτσομπολιό σύννεφο.
Μου έλεγε κάποτε ιερέας ότι χάλασε το στράπλες φόρεμα νονάς και έγιναν ... αποκαλυπτήρια των ... κορυφών της ... οροσειράς:D:D:D
Την προηγούμενη Κυριακή έψαλα βάπτιση με παραγγελιά του αναδόχου να μην ανάψουν τα μικρόφωνα ... για κατανυκτική λέει ατμόσφαιρα ... ΧΑΒΡΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ! φωτογράφοι, καμεραμανατζήδες προβολείς φλας έγιναν μια χαζοχαρούμενη ατμόσφαιρα...:D:D
Κάθονταν μασώντας τσίχλα με τό 'να πόδι πάνω στ' άλλο (καφενείο!:() και δεν σηκώθηκαν ούτε στην ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής! Στις καταβασίες σταμάτησα ρωτώντας τον ιερέα "είναι μυστήριο αυτό;"
Ενώ σήμερα έγινε μια βάπτιση ενός μωρού που ο πατέρας του δεν διέθεσε λεφτά για φανφάρες (γιατί ΔΕΝ ΕΙΧΕ) και ακούστηκαν όλες οι ευχές και πολύ το 'φχαριστήθηκα, και λεφτά ΔΕΝ ΠΗΡΑΜΕ ούτε ο ιερέας ούτε ο ... ψάλτης:D:D!!!
 
#12
Είμαι ευγνώμων στον κ. Βεροιέα και στους υπόλοιπους για την απάντηση σε μια απορία μου εξήντα και πλέον ετών. Διάφοροι Ιερείς άλλοτε επικροτούν και άλλοτε απαγορεύουν με νευρικά νοήματα την δεύτερη Θ΄Ωδή ή και γενικά την Καταβασία. Εγώ πάντως σαν αγιάτρευτο παπαδοπαίδι που ο πατέρας μου υπηρετούσε σε πολυπληθείς φτωχογειτονιές με πολλά παιδιά στην Αθήνα, τόσο έχω συν-πλαστεί με το "Σταυρόν χαράξας..." που ακόμα και σήμερα όταν πλένομαι για να χειρουργήσω παιδιά, ψιθυρίζω όλες τις Ωδές του "Σταυρόν Χαράξας" και στο μυαλό μου έρχεται η οσμή λαδιού και αρωματικού σαπουνιού. Ο χρόνος του πλυσίματος είναι 8-10 λεπτά και έτσι έχω το χρόνο μέσω της καταβασίας που μου είναι δευτέρα φύση να αυτοσυγκεντρωθώ και να φύγουν από το μυαλό μου άλλες μέριμνες... Συνήθως μετά την επέμβαση που μένω μόνος ξεπλένομαι με το "ο δια βρώσεως του Ξύλου..." σύντομα και αργά σαν απόδοση της εορτής. Παρά τη συγνώμη που ζητώ από τον Σταυρό και την Παναγία μας για την αυθαίρετη μου αυτή ηδονική συνήθεια, όσο περνάνε τα χρόνια πιστεύω ότι μπορεί να προεξήρχε στην επιτυχία των επεμβάσεων ο Τίμιος Σταυρός σε περιπτώσεις που οι δεξιότητες μου και οι γνώσεις μου ήταν κατώτερες των περιστάσεων. Πολλά από αυτά τα τότε παιδιά σήμερα τα καμαρώνω υγιή που γιορτάζουν με τους γονείς τους τη γιορτή της Αγίας Σοφίας, προστάτιδας του νοσοκομείου μας, που τυχαίνει τρεις ημέρες μετά του Σταυρού, με το απολυτίκιο του Σταυρού, θυμίζοντας στην απιστία μας ότι οι επιτυχίες δεν ήταν τυχαίες.. Διευκρινίζω, ότι η ειδικότητά μου είναι παιδοχειρουργός και έτσι οι διαδικασίες βάπτισης και εγχείρησης παιδιών είναι εν πολλοίς παρόμοιες.
 
Top