[Ερώτηση] Σταθερά νεκρώσιμα καθίσματα του Όρθρου του Σαββάτου με "Αλληλούια"

#1
Τα νεκρώσιμα καθίσματα της Ακολουθίας του Όρθρου του Σαββάτου 'Ανάπαυσον, Σωτήρ ημών' και 'Ο εκ Παρθένου ανατείλας τω κόσμω' είθισται να ψάλλονται 'από στήθους' ή υπάρχουν και μουσικώς καταγεγραμμένα;
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Τα νεκρώσιμα καθίσματα της Ακολουθίας του Όρθρου του Σαββάτου 'Ανάπαυσον, Σωτήρ ημών' και 'Ο εκ Παρθένου ανατείλας τω κόσμω' είθισται να ψάλλονται 'από στήθους' ή υπάρχουν και μουσικώς καταγεγραμμένα;
Επισυνάπτεται.
 

Attachments

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#3
Τα σταθερά νεκρώσιμα κάθισματα του Σαββάτου με Αλληλούια, σε δύο εκδοχές όπως τις έχω αντιγράψει με το πρόγραμμα ΜΚ του κ. Δ. Παπαδόπουλου.
Η πρώτη είναι από το "Μουσικόν Τριώδιον" του πρ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη και η δεύτερη από το "Μουσικόν Τριώδιον" έκδοση Ι.Μ. Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής.
Ελπίζω να σας βοηθήσουν.
 

Attachments

Top