[Ερώτηση] Στίχος αίνων «και ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλλαλαγμοῦ...»

#1
Χαίρεται έχει ακούσει ποτέ κανείς αντί για τον στίχο "Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλλαλαγμοῦ, Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον." να λέγεται "και ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλλαλαγμοῦ, Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον." ή κάτι τέτοιο;
Αν ναι γιατί γίνεται αυτό;
Ευχαριστώ!

Εγώ το έχω ακούσει αρκετές φορές.
 

Panagiotis

Ἱεροδιάκονος Δαβίδ Γενικός συντονιστής
#3
Πού το άκουσες, Χαράλαμπε;
Πολλοί λένε τους στίχους απέξω και κάνουν διάφορα λάθη.
Εγώ πάντως που σε περνάω αρκετά χρόνια (σιγά μην πω πόσα! :D) δεν το έχω ακούσει ποτέ (ακόμη! :rolleyes:)
 

Panagiotis

Ἱεροδιάκονος Δαβίδ Γενικός συντονιστής
#5
Ρώτα αυτόν που το λέει να μάθουμε και εμείς! :)
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#7
Διάφοροι κυρίως πρακτικοί ψάλτες (είχα μία ακουστική εμπειρία...) έχοντας ακούσει τον πρώτο στίχο (Του ποιήσαι εν αυτοίς...) να κόβεται και να ξεκινάει από το "δόξα αύτη έσται..." κάτι που προβλέπει και το ΤΜΕ, έκοβαν όλους τους επόμενος στίχους, δηλαδή έλεγαν:

  1. Δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.
  2. Ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
  3. Ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.
  4. Ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.
  5. Ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.
  6. Ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
Μάλλον τους φαίνονταν πολλά τα Αινείτε και "καταλιμπάνονταν" τι να πω...
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#8


Στοὺς ψαλμοὺς τῶν αἴνων εἶναι φανερὸ τὸ σχῆμα ἀσύνδετο. Δὲν χρειάζεται ὁ σύνδεσμος «καί».
 
Top