Στίχοι προκειμένου του Εωθινού Ευαγγελίου

#1
Αφορμή για αυτό το θέμα αποτελεί μία ηχογράφηση Όρθρου από τον Πατριαρχικό Ναό που έτυχε να ακούσω πρόσφατα, Κυριακή α' ήχου. Πρόσεξα ότι στην επανάληψη του προκειμένου του Εωθινού Ευαγγελίου ειπώθηκε ολόκληρος ο ψαλμικός στίχος "Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τη γη κεκαθαρισμένον επταπλασίως". Στα εν χρήσει βιβλία π.χ. μηναία, παρακλητική, κτλ. δεν παρατίθενται συνήθως ολοκληρωμένοι οι στίχοι και για να είμαι ειλικρινής έχω συνηθίσει -και φαντάζομαι πολλοί άλλοι- σε μικρότερες φράσεις π.χ. εν σχέσει με το πιο πάνω παράδειγμα "Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά". Υπάρχει σωστή τακτική γι' αυτό ή κατά το δοκούν; Έχουν αφεθεί στα βιβλία οι φράσεις τόσο κοντές με το σκεπτικό ότι οι ψάλτες τις γνωρίζουν και θα τις συμπληρώσουν από μόνοι τους ή αυτές και μόνο οι μικρές φράσεις πρέπει να λέγονται;

Από μια μικρή έρευνα που έκανα στο ψαλτήριον οι στίχοι των προκειμένων μπορούν να συμπληρωθούν ως εξής (μονοτονικά δυστυχώς):

Ήχος α’ - Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τη γη κεκαθαρισμένον επταπλασίως.

Ήχος β’ - Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με, και ρύσαι με.

Ήχος γ’ - Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν, άσατε τω Κυρίω πάσα η γη.

Ήχος δ’ - Ο Θεός εν τοις ωσίν ημών ακούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγειλαν ημίν έργον, ο ειργάσω εν ταις ημέραις αυτών, εν ημέραις αρχαίαις.

Ήχος πλ. α’ - Εξομολογήσομαι σοι, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου.

Ήχος πλ. β’ - Ο ποιμαίνων τον Ισραηλ, πρόσχες, ο οδηγών ωσεί πρόβατα τον Ιωσηφ, ο καθήμενος επί τον χερουβίμ, εμφάνηθι.

Ήχος βαρύς - Εξομολογήσομαι σοι, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου.

Ήχος πλ. δ’ - Αίνει, η ψυχή μου, τόν Κύριον, αινέσω Κύριον εν τή ζωή μου, ψαλώ τώ Θεώ μου έως υπάρχω.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#2
Υπάρχει σωστή τακτική γι' αυτό ή κατά το δοκούν; Έχουν αφεθεί στα βιβλία οι φράσεις τόσο κοντές με το σκεπτικό ότι οι ψάλτες τις γνωρίζουν και θα τις συμπληρώσουν από μόνοι τους ή αυτές και μόνο οι μικρές φράσεις πρέπει να λέγονται;
Από την "Διάταξη της Αγρυπνίας" του π.Δοσιθέου (ηγουμένου της Ι.Μ.Τατάρνης).
 

Attachments

Top