Στίχοι αποστίχων τον εσπερινό της 22-11

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣG7

Αναγνώστης Αναστάσιος Φετάνης
Καλησπέρα και χρόνια πολλά για την σημερινή εορτή ! Στον εσπερινό της 22-11 υπάρχουν απόστιχα της Αγίας Κικιλίας αλλά και της εορτής . Σε περίπτωση που επιλέξουμε της Αγίας τι στίχο θα χρησιμοποιήσουμε ; Οι στίχοι εις γυναίκα μάρτυρα που ύπαρχουν στους αίνους στο νέο εγκόλπιο του αναγνώστου ταιριάζουν σε αυτή την περίπτωση ;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Πρέπει νὰ προτιμηθοῦν αὐτὰ τὰ ἀπόστιχα, διότι στὸν ὄρθρο ψάλλεται κανόνας της ἁγίας.
 
Top