Στίχοι αντιφώνων του Πάσχα

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Παρατήρησα οτι στο βιβλίο του Αποστόλου ο πρώτος στίχος του Β' αντιφώνου του Πάσχα είναι χωρισμένος διαφορετικά από ότι στο Πεντηκοστάριο και παραδίδεται ολόκληρος (μέχρι και το «και ελεήσαι ημάς») ενώ στο Πεντηκοστάριο χωρίζεται σε δύο ημιστίχια.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Το βιβλίο του Αποστόλου φαίνεται να διασώζει την ορθή μορφή του εν λόγω στίχου, εφόσον η μορφή του στο ψαλτήριο είναι:
[FONT=Palatino Linotype, Athena]
"Ο Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς."

Όπως φαίνεται και εδώ, από τον 66 ψαλμό.

[/FONT]
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#3
Το βιβλίο του Αποστόλου φαίνεται να διασώζει την ορθή μορφή του εν λόγω στίχου, εφόσον η μορφή του στο ψαλτήριο είναι:
[FONT=Palatino Linotype, Athena]
"Ο Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς."

Όπως φαίνεται και εδώ, από τον 66 ψαλμό.

[/FONT]
Στο Ψαλτήριο που έχω στο σπίτι (Αποστολικής Διακονίας Θ΄ 2002) ο α΄ στίχος του 66ου ψαλμού τελειώνει στο "... και ελεήσαι ημάς"
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#4
Στο Ψαλτήριο που έχω στο σπίτι (Αποστολικής Διακονίας Θ΄ 2002) ο α΄ στίχος του 66ου ψαλμού τελειώνει στο "... και ελεήσαι ημάς"

Μήπως αυτή η φράση είναι το διάψαλμα που αναφέρεται (δεν γνωρίζω); Όπως και νάχει, γίνεται φανερό το πότε ολοκληρώνεται ο στίχος, όπου και ο προβληματισμός του Δημήτρη.
 
#5
Στα διάφορα βιβλία που περιέχουν στοίχους των ψαλμών καθώς και στα χρονιαία τυπικά (βοηθήματα) πολλές φορές δεν αναγράφουν ολόκληρους τους στοίχους όπως θα έπρεπε.
Το καλύτερο είναι να βλέπομε το ψαλτήρι μας και να αναγινώσκομεν ολόκληρον τον στοίχο του ψαλμού.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#6
Στα διάφορα βιβλία που περιέχουν στοίχους των ψαλμών καθώς και στα χρονιαία τυπικά (βοηθήματα) πολλές φορές δεν αναγράφουν ολόκληρους τους στοίχους όπως θα έπρεπε.
Το καλύτερο είναι να βλέπομε το ψαλτήρι μας και να αναγινώσκομεν ολόκληρον τον στοίχο του ψαλμού.
Στην αναθεωρημένη έκδοση του Εγκόλπιου της Αποστολικής Διακονίας από τον π. Κων/νο Παπαγιάννη, όσον αφορά στα Αντίφωνα της Θ. Λειτουργίας όλων των εορτών αναγράφονται πλήρως. Ένα πραγματικά πολύ χρήσιμο βοήθημα για όλους.
 
#7
Στην αναθεωρημένη έκδοση του Εγκόλπιου της Αποστολικής Διακονίας από τον π. Κων/νο Παπαγιάννη, όσον αφορά στα Αντίφωνα της Θ. Λειτουργίας όλων των εορτών αναγράφονται πλήρως Ένα πραγματικά πολύ χρήσιμο βοήθημα για όλους.
Το έχω αγοράσει κι'εγώ και πραγματικά είναι πολύ βοηθητικό και πολύ απαραίτητο για κάθε ιεροψάλτη.
 
Top