Στίχοι Θ´ ᾠδῆς ὁρισμένων δεσποτικῶν ἑορτῶν

#1
Χριστὸς Ἀνέστη! Αὐστηρῶς ὁμιλοῦντες, στὶς δεσποτικὲς ἑορτὲς τοῦ Λαζάρου, τῶν Βαΐων, τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (2 κανόνες) καὶ τῆς Μεταμορφώσεως πρέπει στὰ τροπάρια νὰ προηγεῖται στίχος (Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι);
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Ναί, ὅπως ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα, τῆς Ἰνδίκτου, τῆς Περιτομῆς, τοῦ μεσονυκτικοῦ τῶν Κυριακῶν, τῶν ἀποδείπνων (Μεγάλος κανόνας, κανόνας τοῦ Λαζάρου, τριῴδια), τοῦ εὐχελαίου, τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ, τῶν ἐγκαινίων.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Χριστὸς Ἀνέστη! Αὐστηρῶς ὁμιλοῦντες, στὶς δεσποτικὲς ἑορτὲς τοῦ Λαζάρου, τῶν Βαΐων, τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (2 κανόνες) καὶ τῆς Μεταμορφώσεως πρέπει στὰ τροπάρια νὰ προηγεῖται στίχος (Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι);
τοῦ Λαζάρου, NAI
τῶν Βαΐων, OXI
τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (2 κανόνες) OXI
τῆς Μεταμορφώσεως OXI
 
Top