Στίχοι Θ´ ᾠδῆς ὁρισμένων δεσποτικῶν ἑορτῶν

Χριστὸς Ἀνέστη! Αὐστηρῶς ὁμιλοῦντες, στὶς δεσποτικὲς ἑορτὲς τοῦ Λαζάρου, τῶν Βαΐων, τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (2 κανόνες) καὶ τῆς Μεταμορφώσεως πρέπει στὰ τροπάρια νὰ προηγεῖται στίχος (Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι);
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ναί, ὅπως ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα, τῆς Ἰνδίκτου, τῆς Περιτομῆς, τοῦ μεσονυκτικοῦ τῶν Κυριακῶν, τῶν ἀποδείπνων (Μεγάλος κανόνας, κανόνας τοῦ Λαζάρου, τριῴδια), τοῦ εὐχελαίου, τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ, τῶν ἐγκαινίων.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Χριστὸς Ἀνέστη! Αὐστηρῶς ὁμιλοῦντες, στὶς δεσποτικὲς ἑορτὲς τοῦ Λαζάρου, τῶν Βαΐων, τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (2 κανόνες) καὶ τῆς Μεταμορφώσεως πρέπει στὰ τροπάρια νὰ προηγεῖται στίχος (Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι);
τοῦ Λαζάρου, NAI
τῶν Βαΐων, OXI
τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (2 κανόνες) OXI
τῆς Μεταμορφώσεως OXI
 
Top