Σπύρου Σιάσου "Μέθοδος Οργανοχρησίας του Ταμπουρά με χρήση Βυζαντινής Σημειογραφίας"

spyross

Νέο μέλος
#1
Θεωρώ πως αυτό το θέμα είναι το κατάλληλο για να σας παρουσιάσω το πόνημα μου με τίτλο «Μέθοδος Οργανοχρησίας του Ταμπουρά με χρήση Βυζαντινής Σημειογραφίας».
Πρόκειται για μια Μέθοδο Οργανοχρησίας που χρησιμοποιεί τη γλώσσα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και σκοπό έχει να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε σπουδαστή της Βυζαντινής Μουσικής (σε Μουσικό Σχολείο ή σε Σχολή Βυζαντινής Μουσικής) και γενικότερα για όποιον μουσικό θα θελήσει να αποκτήσει ένα μουσικό όργανο – σύμμαχο στην κατάκτηση της γνώσης των διαστημάτων και των έλξεων των Ήχων και να γνωρίσει την οργανοχρησία ενός μουσικού οργάνου, το οποίο υπάρχει στον Ελλαδικό χώρο για περισσότερα από 2500 χρόνια.
Στη «Μέθοδο Οργανοχρησίας του Ταμπουρά», διατυπώνεται η τεχνική της οργανοχρησίας του ταμπουρά με σαφείς κανόνες και μουσικά παραδείγματα σε Βυζαντινή Σημειογραφία μέσα από ένα πλούσιο απάνθισμα 57 ελληνικών παραδοσιακών τραγουδιών και χορών και παρουσιάζονται οι Ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής με ειδικά σχεδιαγράμματα και ο τρόπος εκτέλεσής τους στον ταμπουρά.
Η Μέθοδος επίσης, περιέχει 20 τραγούδια και χορούς σε Ευρωπαϊκή Σημειογραφία ειδικά διασκευασμένα για ταμπουρά, καθώς και ένα πλήρες Σχέδιο μαθήματος για το μάθημα του υποχρεωτικού Ταμπουρά στο Μουσικό Γυμνάσιο εναρμονισμένο και σύμφωνο με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
Περισσότερα: www.tampouras.com
Για να δείτε την προεπισκόπηση της Μεθόδου πατήστε http://www.tampouras.com/Methodos_Tampoura-Spyros_Siasos.pdf
 
#3
Επιπλέον, σχόλια για τη Μέθοδο από συναδέλφους και μαθητές, Συγχαρητήριες Επιστολές, και videos θα δείτε στο προφίλ μου στο Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008286036820
Πολύ καλή έκδοση. Άρτιο βοήθημα (ειδικά για αρχάριους), όπως και άριστος εκτελεστής και διδάσκαλος ο κ. ΣΙΑΣΟΣ.
 
Top