Σπυριδόπουλος Βασίλης - Τζινευράκης Χαράλαμπος: Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης 12-10-2014

Top