Σπυρίδων Δ. Υφαντής Α.Υ.Μ.Χ.Ε. - Το Δεσπότην και Αρχιερέα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.

Χρήστος Δράκος - Αναγνώστης
#1
"Τον Δεσπότην και Αρχιερέα" μέλος αρχαίο παπαδικό σε ήχο βαρύ διατονικό, απο τη Μουσική Συλλογή Γεωργίου Πρωγάκη τόμος Β΄ Όρθρος (εκδόσεις Πολυχρονάκη). Η ηχογράφηση έγινε (από εμένα στην αίθουσα διδασκαλίας με δημοσιογραφικκό ραδιοφωνάκι) κατά την παράδοση του μαθήματος από τον Άρχοντα στους μαθητές της Ε΄ τάξης της Κατσαρείου Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης θα παρατηρήσεται κάποια σχόλια ή επαναλήψεις επί του μαθήματος από τον ίδιο το Δάσκαλο.
 

Attachments

Top