"Σπουδὴ στὸ Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας" - π. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#1
Ὁ π. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, ὕπ. Δρ. Λειτουργικῆς στὸ Α.Π.Θ., αὐτὸ τὸ διάστημα πραγματοποιεῖ ἑβδομαδιαῖες ἐκπομπὲς στὸ Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα «Σπουδὴ στὸ Τυπικό της Ἐκκλησίας μας».

Περισσότερες πληροφορίες καὶ τὸ ἀρχεῖο τῶν ἐκπομπῶν ἐδῶ.
 
Top