Σπάνιο βίντεο με τον Σίμωνα Κάρα (1905–1999) διδάσκοντας την Ελληνική Μουσική.

Top