[Ερώτηση] Σοὶ δόξα πρέπει και μικρή δοξολογία από τον Ιερέα

Χαρίσης Ηλιάδης

Τοῖς θεοῖς τίθει τά πάντα.
#1
Ο ιερέας πιστεύει οτι στο τέλος του όρθρου της Μ. Δευτέρας πρέπει εκείνος να διαβάσει το ''Σοὶ δόξα πρέπει'' και τη μικρή Δοξολογία, επειδή στο βιβλίο γράφει "ο προεστώς". Είναι αυτό σωστό;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ὄχι βέβαια. Τοῦ ἀναγνώστου εἶναι στίς ἐνορίες. Πρόκειται γιά παρεξήγηση ἀπό ἄγνοια τοῦ ὅρου «Προεστώς», πού εἶναι μοναστικός καί ἀφορᾶ τίς μονές. Περισσότερα ἀναγνώσατε στό θέμα: Προεστωτικά. Ἀλλά καί τό «Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου» τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί τό «Συλλειτουργικόν, ἤτοι Τάξις Ἀναγνώστου καί Ψάλτου» τῆς Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, εἶναι σαφῆ γιά τήν ἐνοριακή πράξη στό συγκεκριμένο σημεῖο.


 
Top