Σιναϊτικά Λειτουργικά χειρόγραφα

ixadin

Ηχάδιν
#1
Σε παλαιά κειτάπια βρήκα ένα excel, όπου έχω αποδελτιώσει όσα χειρόγραφα αναφέρει ο Benecevic στο γνωστό έργο του Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum qui in Monasterio Sanctae Catharinae in Monte Sina asservantur και έχουν λειτουργικό περιεχόμενα

Αποτελεί προιόν συνεργασίας μου με τον αείμνηστο π. Δημήτριο Τζέρπο για κάποιο (ημιτελές) ερευνητικό πρόγραμμα για τα λειτουργικά βιβλία.

Εις μνήμην!
 

Attachments

Top