Σημειωματάριον Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου (1806-1829)

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Σημειωματάριον Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου (1806-1829) ἀπὸ τὸ π. Κωνσταντίνου Τερζοπούλου, Κωνσταντῖνος Πρωτοψάλτης ὁ Βυζάντιος καὶ ἡ συμβολή του στὴν ψαλτικὴ παράδοση, Ἀθήνα 2004 (Μελέται 8). – Διδακτορικὴ διατριβὴ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
 

Attachments

Top