Σεμινάριο περὶ Β.Μ. στὸ Χαλέπι

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Ψάλτες καὶ λειτουργιολόγοι ἀπὸ διάφορες ἐπαρχίες τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας στὴ Συρία καὶ στὸ Λίβανο ἔλαβαν μέρος σ' ἕνα σεμινάριο ποὺ διοργανώθηκε τὴν Παρασκευὴ 9 Ἰουλίου στὸ Χαλέπι. Οἱ ἀνακοινώσεις καὶ συζητήσεις ἀφοροῦσαν τὰ ἑξῆς θέματα:
-ἡ ἀραβικὴ γλώσσα καὶ ἡ μελωδία.
-ἡ χορωδιακὴ ἐκτέλεσι.
-τὰ γνωρίσματα τῆς ἀραβικῆς καὶ τῆς ἑλληνικῆς.
-οἱ μεταφράσεις λειτουργικῶν κειμένων.
-ἦχοι καὶ ρυθμός.
-τὰ ἔργα τῶν τριῶν μουσουργῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας Μίτρι Αλ-Μούρ, Ἀνδράους Μου'άικελ καὶ Δημήτρη Κουτία.
Τὰ πρακτικὰ θὰ εἶναι προσπελάσιμα στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλεπίου.
 
Last edited:
Top