Σελίδες 141-154

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Πάμε για τα Πρωτοψαλτικά...όσοι πιστοί προσέλθετε (αναλάβετε).

Δημήτρη,
Τά Πρωτοψαλτικά ἀρχίζουν ἀπό τήν σελ. 159.
Οἱ σελίδες 141-154 θά ἀντιγραφοῦν; Τί εἶναι αὐτά; Βλέπω·

141-145: Πίναξ ἐμφαίνων τάς μελέτας καί συγγραφάς ἐπί τοῦ θέματος τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν μουσικῆς καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς τυπικῆς παραδόσεως.
146-7: Κατάλογος χειρογράφων μουσικῶν κειμένων.
148-154: Πίναξ εὑρετήριος τῶν ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ μνημονευομένων κυρίων ὀνομάτων κατ᾿ ἀλφαβητικήν σειράν.

Σημ.: Οἱ σελίδες 155-158 εἶναι τό τυπωμένο μέρος τῶν Πρωτοψαλτικῶν μετά τοῦ Προλόγου.​


 
Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Βεβαίως, πρέπει να μεταφερθούν και αυτά. Δεν είναι απαραίτητο να τηρηθεί μία σειρά πάντως. Μπορούν να προστεθούν ανά πάσα στιγμή αν και καλό θα ήταν να τα πάμε με σειρά. Και τον πρόλογο των Πρωτοψαλτικών θέλουμε και ας είναι ήδη τυπωμένος. Για πληρότητα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Βεβαίως, πρέπει να μεταφερθούν και αυτά. Δεν είναι απαραίτητο να τηρηθεί μία σειρά πάντως. Μπορούν να προστεθούν ανά πάσα στιγμή αν και καλό θα ήταν να τα πάμε με σειρά. Και τον πρόλογο των Πρωτοψαλτικών θέλουμε και ας είναι ήδη τυπωμένος. Για πληρότητα.
Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει χρειάζεται καί ὁ πρόλογος τῶν ἀπομνημονευμάτων μουσικολογικῶν στήν σελ. 15.

Ὁ στίς σσ. 141-145 «Πίναξ ἐμφαίνων τάς μελέτας καί συγγραφάς ἐπί τοῦ θέματος τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν μουσικῆς καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς τυπικῆς παραδόσεως» ἀφορᾷ καί στούς προηγούμενους τόμους καθώς καί ὁ στίς σσ. 146-7 «Κατάλογος χειρογράφων μουσικῶν κειμένων».
Ὁ στίς σσ. 148-154 «Πίναξ εὑρετήριος τῶν ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ μνημονευομένων κυρίων ὀνομάτων κατ᾿ ἀλφαβητικήν σειράν» ἀφορᾷ στά Μουσικολογικά Ἀπομνημονεύματα ἐκ § 162.

Τά «Πρωτοψαλτικά» ἀρχίζουν ἀπό τήν σελ. 159-355 ἐκ σσ. 197 καί § 600.
Στό τέλος προστίθενται πάλιν δύο Πίνακες ἀφορῶντες στά Πρωτοψαλτικά: α) σσ. 356-365 «Πίναξ ἀλφαβητικός ὀνοματικός καί β) σσ. 366-378 «Πίναξ ἀλφαβητικός πραγματικός». Σσ. 379-385 ἕτεραι σημειώσεις σχετικαί μέ τά προηγούμενα.

Ἀπό τήν σελ. 387 ἀρχίζουν τά Προεκδοθέντα.
389-414: Ὑπόμνημα περί τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.
415-464: Οι μουσικοί χοροί της ΜΧΕ κατά τους κάτω χρόνους.
465-473: Η ΕΝ ΣΤΑΜΠΟΥΛ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 1872.
475 ἕως τέλους: Ἐπίμετρον.​
Θά ἀντιγραφοῦν κι αὐτά;

Τέλος πάντων· ἀναλαμβάνω τίς σελίδες 141-154, ἄχρι καιροῦ. 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει χρειάζεται καί ὁ πρόλογος τῶν ἀπομνημονευμάτων μουσικολογικῶν στήν σελ. 15.
Τον είχα ξεχάσει αυτόν. Θα τον προσθέσω εγώ.

Ἀπό τήν σελ. 387 ἀρχίζουν τά Προεκδοθέντα. [...] Θά ἀντιγραφοῦν κι αὐτά;
Όχι. Δεν νομίζω οτι χρειάζεται. Εάν στο τέλος των άλλων έργων μας μένει χρόνος και θέλουμε για ομοιομορφία να τα μεταφέρουμε και εκείνα, το ξαναβλέπουμε.

Τέλος πάντων· ἀναλαμβάνω τίς σελίδες 141-154, ἄχρι καιροῦ.

Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

[ 28η Ὀκτωβρίου 2009 - Μήνυμα ὑπ᾿ ἀριθμ. 3.000 ]​

 

Attachments

  • boudouris-apomnemoneumata-141-154.doc
    60.5 KB · Views: 37
  • boudouris-apomnemoneumata-141-154.pdf
    72.8 KB · Views: 89
Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Νά'σαι καλά πάτερ. Ευχαριστούμε.

Τον είχα ξεχάσει αυτόν. Θα τον προσθέσω εγώ.

(δεν τον έχω ξεχάσει τον πρόλογο αυτό, είναι στη λίστα και θα γίνει).
 
Top