[Ψάχνω] "Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται..." εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πειραϊκοῦ Συνδέσμου

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Ἐξαιρετικὸς ὅπως πάντα.

Ὁ Χάρης ὅταν ἑρμηνεύει ὁποιοδήποτε μάθημα τὸ κάνει τόσο ἀβίαστα ποὺ προσωπικὰ μὲ ἀρέσει πολύ. Καθαρὴ ἑρμηνεία καὶ ἀναλύσεις χωρὶς πολλὲς «γαργάρες» καὶ «μουγκανητὰ» καὶ «στόμφο» ποὺ ἄλλοι κάνοντάς τα νομίζουν πὼς εἶναι «πατριαρχικοί». Καὶ ὅλα αὐτὰ χωρὶς νὰ καταφεύγει σὲ στούντιο γιὰ νὰ ἀνεβάσει μιὰ ἠχογράφηση παραποιῶντας σὲ ἐγωιστικὸ βαθμὸ τὴ φωνή του ὅπως ἔχει γίνει συνήθεια ἐδῶ μέσα τελευταία τελευταία.

Σὲ γενικὲς γραμμὲς σοβαρὸ ψάλσιμο ὅπως ἁρμόζει στὸ ἐκκλησιαστικὸ ὕφος τοῦ Πέτρου, τὸ φαινομενικὰ ἁπλὸ, ποὺ ὁ Συμεωνίδης ὅμως μὲ ἄνεση ἀποκαλύπτει ὅλες τὶς «κρυφὲς» ἀρετές.

Πάντα ὑγεία Χάρη, ὁ Ἅγιος βοήθεια.
Ὁ κ. Συμεωνίδης ἔχει τάλαντον ἐκ Θεοῦ, εἰς τήν φωνήν καί τήν διάνοιαν καί τά χρησιμοποιῆ πρός δόξαν Θεοῦ.
Ἔγινα θαυμαστής τοῦ ὕφους του πρό 30(!) ἐτῶν ὅταν τόν ἤκουσα εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πειραϊκοῦ Συνδέσμου νά ψάλλη "Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται...", δέν εἶχα ξανακούσει παρομοίαν γλυκυτάτην ἐκτέλεσιν. Ἐάν ἔχη ἀντίγραφον θά τόν παρεκάλουν νά τό βάλη εἰς τό φόρουμ.
 
Top